Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haren uppföljning HT20

Skapad 2020-10-26 09:14 i 103211 Förskolan Mässen Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

Vi har inom ramarna för projektet arbetat med vattnets kretslopp och vatten som fenomen. Vi har uppmärksammat barnen på vatten som finns ute i from av vattenjakt där barnen hittat vattenpölar, brunnar, snöhögen vid Östermalms IP, vatten som forsar i stuprör under regn, regn som fenomen. Inomhus har vi utforskat att ösa och hälla, kraften i vattnet från kranen och varmt/kallt (vad händer när man häller varmt vatten på den kalla snön). Vi har skapat med vatten som material när vi gjort sockermålningar, målat med vattenfärg och målat vatten. Vi har undersökt vad som flyter och vad som sjunker i vatten och vilka djur som lever i vatten. Vi har under terminens gång följt två fontäner i närområdet och hur de förändrats. Från början var de fulla med vatten och sprutade "regn" eller som "en dusch" som barnen uttryckte det. Senare tömdes fontänerna och barnen har undersökt vart vattnet har tagit vägen. På så vis har vi också undersökt hela vattnets kretslopp. 

 • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

- Vattenlek utomhus och inomhus med olika kannor, mått, tvättsvampar och annat material för att undersöka densitet och mängd. 

- Skapande-material som vattenfärg, sockerlag, lera

- Undersökt fiskar och vad som lever i havet med projektorn. Även sköldpaddor.

- Barnen har fått programmera blueboten

- Hallen - på-och avklädning (teknik), tron på sin egen förmåga

- Lutande plan - Vad rullar? bollar, bilar, vagnar osv. 

- Pussel och pluppar

- Utflykter - till Lil-jansskogen, Gärdet och Östermalms IP där vi undersökt olika typer av natur

- Vattenbana och vattenhjul på gården för att undersöka fysikaliska och tekniska fenomen när vattnet rinner

- Byggt ett reningsverk och renat vatten

- Miniprojekt "Petter och hans fyra getter", leta färger i naturen, räkning, antal

 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

Allt inom ramarna för projektet har varit utmaningar och vi har anpassat aktiviteterna så de blir åldersadekvata utmaningar utifrån de barn som deltagit i aktiviteten. Vi har arbetat mycket med att återkomma till samma aktiviteter och fenomen flera gånger för att kunna följa barnens utvecklade kunskaper och ge barnen möjlighet att fördjupa dem. 

 • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor. 

Från projektplaneringen:

Förmågor:- Respekt för naturen och dess varelser- Tilltro till sin egen förmåga, rörelseglädje och motorik

- Genom att vistas i naturen och utforska den vill vi att barnen ska utveckla sin grovmotorik och i det finna rörelseglädje

-      Att barnens språk utvecklas och de kan använda adekvata uttryck och samtala och reflektera om vad de har upplevt och lärt sig

-     Utveckla fantasi och föreställningsförmåga

Kunskaper, färdigheter/förmågor:- Skapa nyfikenhet för djur och natur, kretslopp, vad man kan slänga i naturen och vad man kan göra av det man inte kan slänga i naturen? - Hållbar utveckling, allemansrätten 

 - Förståelse för hur människans val påverkar naturen

Förståelser:

-          Vi ska berika barnen språk genom att använda korrekta uttryck och få förståelse för vad uttrycken innebär

-          Att de ska ha en grundläggande förståelse för de fenomen och kretslopp som vi utforskar

-          De ska förstå att de själva kan påverka vad som sker i naturen genom sina val och handlingar

 

Vi har varit på biblioteket och lånat litteratur kopplad till projektet som vi tillsammans med barnen läst och reflekterat kring, både skönlitteratur och faktaböcker. 

Vi har arbetat mycket med att återkomma till samma aktiviteter och fenomen flera gånger för att kunna följa barnens utvecklade kunskaper och ge barnen möjlighet att fördjupa dem. 

Genom att dokumentera i form av film, bild och skrift kan vi följa hur barnens förståelser för uttryck och fenomen utvecklats under terminens gång och genom det komma fram till hur vi ska utmana både individ och grupp vidare.

 • Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

  Från projektplaneringen:

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  Vi har arbetat utifrån både de läroplansmål vi skrev i projektplaneringen i början av terminen samt följt den aktivitetsplan vi gjort. Vi har ställt öppna nyfikna frågor, vi har tillsammans med barnen undersökt olika naturvetenskapliga fenomen och följt de didaktiska frågeställningar vi haft som grund.

  Vilka målområden går vi vidare med? 

  Vi kommer behålla de mål vi har tills vidare men till nästa termin eventuellt rikta bort projektarebtet från vattnets kretslopp och mer titta på årstider alternativt djur. Båda dessa potentiella teman får rum inom ramarna för de mål vi valt.

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Ljud

Rörelse - Grovmotorik, finmotorik, rörelseglädje, pulshöjande aktiviteter

Ljusbord

Digital teknik - Projektor, Bluebot

Volym och mängd (ex. Hälla och ösa vatten, sinnesflaskor)

Temperatur - Varmt och kallt, snö

Friktion och fart - lutande plan

Biologi - Naturens förändring efter årstiderna

 

 

 

 

 

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Stor/liten

Större än/mindre än

Siffror

Sortering

Rumsuppfattning

Räkning

Turtagning

 

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK), kroppsspråk och mimik

Lyssna på varandra

Samtal 

Lera

Beskriva/Återberätta

Rim och ramsor

Sånger

Symboler och bokstäver

Litteratur - skönlitteratur och faktaböcker

Bildstöd

Kompisböckerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: