Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-10-26 09:50 i Långsjöskolan Norrtälje
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Varför fäller träden sina löv på hösten? Vad händer med löven när de hamnat på marken? Vart tar svalorna vägen på hösten? Varför är kardborrens frukter taggiga? Det här är en del av det du kommer att lära dig om naturen på hösten.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • veta varför löven ändrar färg. 
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

För att du ska kunna ta till dig kunskaper och slipa på dina förmågor kommer vi under lektionerna att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer att gå igenom texter enskilt och i grupp, se filmer, diskutera samt jobba med instuderingsfrågor. Efter avslutat arbetsområde kommer det att ske ett avslutande test för att du ska få ytterligare en chans att visa dina kunskaper och förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på hösten

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Träd
Du är osäker på varför lövträden fäller sina blad på hösten och hur lövträd och barrträd skiljer sig åt.
Du kan förklara varför lövträden fäller sina löv på hösten och varför barrträden inte gör det.
Du förklarar varför lövträden fäller sina löv på hösten och varför barrträden inte gör det, kan använda begrepp såsom avdunsta, tjäle, klorofyll, vax...
Nedbrytning
Du har svårt att ge exempel på nedbrytare. Du är osäker på vad som händer med löven som ramlar på marken.
Du kan ge ett exempel på nedbrytare. Du kan förklara vad som händer med löven som ramlar på marken.
Du kan ge flera exempel på nedbrytare. Du kan förklara vad som händer med löven som ramlar på marken. Du kan använda begrepp såsom nedbrytare, förmultna...
Nedbrytning
Du är osäker på vad som kan slängas i en kompost.
Du vet vad som kan slängas i en kompost och vad som inte kan slänga i en kompost.
Fröspridning
Du är osäker på hur frön sprider sig på hösten.
Du kan ge två exempel på hur frön sprider sig på hösten och kan ge exempel på växter som sprider frön på dessa två sätt.
Du kan ge fler än två exempel på hur frön sprider sig på hösten och ge exempel på växter som sprider frön på de olika sätten.
Fåglar
Du är osäker på varför visa fåglar flyttar på hösten.
Du kan förklara varför visa fåglar flyttar på hösten. Du kan ge något exempel på fåglar som flyttar och fåglar som stannar.
Du kan förklara varför visa fåglar flyttar på hösten. Du kan ge exempel på vart de flyttar. Du kan ge flera exempel fåglar som flyttar och fåglar som stannar.
Undersökning/Arbetsmetod
Du har svårt att beskriva hur man ska undersöka hur snabbt olika frukter bryts ner.
Du kan beskriva hur man ska göra för att ta reda på vilken av olika frukter bryts ner snabbast.
Du kan beskriva hur man ska göra för att ta reda på vilken av olika frukter bryts ned snabbast. Du vet vad man måste tänka på för att få ett säkert resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: