Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkeskompetensbevis

Skapad 2020-10-26 10:42 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Transportteknik
Grunderna för det kommande yrkeskompetensbeviset.

Innehåll

I den här kursen ska vi:

 • Utveckla förmåga att framför transportfordon
 • Skaffa oss kunskaper om mänskliga faktorn 
 • Utveckla kunskaper om om olika tekniska funktioner
 • Vi ska studera läran om ergonomi, hälsa och säkerhet
 • m.m.

Uppgifter

 • Motor, drivlina och bromsar

 • Farliga Transporter

 • Arbetstidsregler

 • Gränslösa Transporter

 • Trafiksäkerhet

 • Arbetsmiljö

 • APL-Vecka 1

 • Lastsäkringsmetoder

 • Lastvikter

 • Gods

 • Lastsäkring introduktion

 • Yrkeskompetensbevis - Yrkestrafik

 • Yrkeskompetensbevis - Transportbranschen

 • Yrkeskompetensbevis - Hållbara Transporter

 • Yrkeskompetensbevis - Kundservice

 • Yrkeskompetensbevis - APL

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Körning och manövrering av fordon på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt i varierande trafikmiljöer.
  Tra  -
 • Olika typer av transportuppdrag samt de krav på säkerhet, kvalitet och noggrannhet som de olika uppdragen kräver.
  Tra  -
 • Säkerhetskontroll, funktionstillsyn och underhåll av transportfordon.
  Tra  -
 • Olika fordons säkerhetsanordningar samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktioner.
  Tra  -
 • Tillståndskrav, utbildning och ekonomiska villkor i vägtransportverksamheter.
  Tra  -
 • Lastning av fordon, lastsäkringsmetoder och lastviktsberäkning med hänsyn till begränsningar för bruttovikter, axeltryck och vägnätets bärighet.
  Tra  -
 • Kör- och vilotidsregler samt färdskrivarens funktioner och användning.
  Tra  -
 • Faktorer som kan orsaka olyckor samt hur man kan förebygga olyckor och agera när en olycka har hänt.
  Tra  -
 • Tekniska egenskaper och funktioner hos bromssystem, bromshjälpsystem och utrustningar på transportfordon.
  Tra  -
 • Kraftöverföring: motor, vridmoment, växellåda och differential.
  Tra  -
 • Begreppet yrkesmässig trafik och dess olika indelningar samt förutsättningar för gods- och persontrafik.
  Tra  -
 • Arbetstidsregler vid vägtransporter samt användning av utrustning för registrering och dokumentation.
  Tra  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar, och används i samband med, lastvikter på fordon, vägnätets bärighetsklassning och beräkning av lastvikter.
  Tra  -
 • Färdvägsplanering med hjälp av olika informationssystem.
  Tra  -
 • Krav och metoder för lastsäkring av gods och lastbärare.
  Tra  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hantering och märkning av farligt gods.
  Tra  -
 • Frakthandlingar och anvisningar som reglerar gods och varudistribution.
  Tra  -
 • Agerande i kris, olyckssituationer och brand samt första hjälpen till skadade.
  Tra  -
 • Ergonomi, riskfyllda rörelser, arbetsställningar och förebyggande av fysiska skador.
  Tra  -
 • Kundrelationer och kvalitetsbegreppets innebörd i samband med transportuppdrag.
  Tra  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: