Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2020-10-26 10:43 i Rydbo skola Österåker
Teknik för årskurs 1-3
Grundskola 2 Teknik
Planering och bedömning av ämnet teknik (I ämnet teknik kommer kunskapskraven först i årskurs 6. Därför är ingen matris kopplad till planeringen).

Innehåll

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Mål med undervisningen

Du ska: 

 • förstå vad som kan vara teknik
 • förståelse för vad tekniken har gjort för människan
 • insikt i hur olika saker har förändrats genom åren
 • kunskap om olika tekniska uppfinningar
 • förståelse för vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera
 • förtrogenhet att använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • förmåga att genomföra enkel programmering.

Så här ska vi arbeta

Vi ska: 

 • samtala och resonera kring tekniska lösningar
 • dokumentera
 • bygga och konstruera
 • använda olika tekniska hjälpmedel.

Bedömning

Din förmåga att: 

 • förklara tekniska lösningar
 • följa givna instruktioner
 • dokumenterar dina kunskaper
 • bygga konstruktioner
 • återberätta hur några tekniska lösningar har förändrats över tid
 • förklara några tekniska föremål i vardagen och hur de anpassats efter människans behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: