👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 2 Terminsplanering Slöjd

Skapad 2020-10-26 10:45 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 2 – 3 Slöjd
Vi övar bland annat på att utveckla den kreativa förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av ändamålsenliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Innehåll

         

Vi arbetar utifrån idéutveckling-övervägande-framställning-värdering av arbetsprocessen.

Detta arbetar vi med under detta läsår:

- Lär oss hitta i salen, där säkerhet i salen, hur man med säkerhet använder sig ändamålsenligt av verktyg och redskap.

- Vi gör egna tärningar som kan bli ett eget spel eller halsband. Om man vill får man använda glödritningspennan.

- Vi övar vår fantasi och kreativitet genom att utforma figurer i form av godismonster eller datavirus, en kreativ övning med fokus på sin fantasi. Inspiration utifrån en dikt. Eleverna får öva att mäta, planera, spika, vira med ståltråd, limma och måla.

- Vi skissar och formger en egen smörkniv, lär oss hur man bearbetar materialet bok, al eller en. Kunskap om hur man ytbehandlar köksredskap för att de ska hålla länge och i kontakt med matprodukter. 

- Extra: Om tid finns bearbetar materialet ene, gör en nyckelring/halsband.

Kunskapskontroll:

- Eleven skissar och skriver i loggbok. 
 
- Muntlig och/eller skriftlig värdering av arbetsprocessen efter uppgift.
 
 
 

 

Uppgifter

 • Vi formger en egen smörkniv

 • Vi gör godismonster eller datavirus!

 • Vi tillverkar tärningar

 • Tillverka tärningar

 • Formge din egen smörkniv!

 • Vi skapar godismonser & datavirus!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6