Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2020-10-26 10:53 i Humlans förskola Oskarshamn
Förskola
Vi är en Grön flagg certifierad förskola som är ett pedagogisk verktyg och ger ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling . Våra tre utvecklingsområden inom detta: allemansrätten, naturupplevelser ,årstider.

Innehåll

Innehåll

En trygg omsorg är grunden för barnens lärande. Vår undervisning utgår från leken i en rolig, trygg, positiv och lärorik miljö. Vi utgår från barnens intressen och dem lär sig genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och dra slutsatser själva och tillsammans med andra.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Grön Flaggs projekt - Djur och Natur, årstidsväxlingar och naturupplevelse - Följer snigeln genom årstiderna, vad gör snigeln på t.ex. hösten
 • Globala mål: mål3- hälsa och välbefinnande - kontinuerliga promenader med fokus på vårt arbete om snigeln, humlanloppet, gymnastik samt massagesagor
 • Skapande av naturmaterial - där barnen får använda sin kreativitet och skapandeförmåga
 • Estetiska aktiviteter - lek, dans och olika tekniker inom färg och målning
 • språk och värdegrundsfrågor - Före Bornholmsmodellen och 10 kompisböckerna

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: