👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 2(1-3) HT 2020

Skapad 2020-10-26 10:58 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering v 43 t.o.m v 51 2020 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 1-3. Denna planering gäller fyra olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, stava och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Grupp1: 

Att kunna förstå tecknens historia genom att enkelt återberätta med bilder och teckningar.
Att kunna skriva de grundläggande strecken och veta vad de heter.
Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecken/radikalerna i rätt ordning och förstå hur de byggs upp.
Att kunna besvara frågor, samtala om sagor/filmen i en grupp, och uttryck sina känslor.
Att kunna jämföra Kina och Sverige på ett enkelt sätt och skapa en egen "kulturkarta".
Att visa respekt för sin lärare och sina klasskamrater, bidra med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visa samarbetsvilja under grupparbete.

Grupp 2, 3 och 4:

Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecknen i rätt ordning och förstå hur de byggs upp.
Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att kunna besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck sina känslor.
Att använda lässtrategier för att läsa faktatexter och beskrivande texter samt förstå budskapen i texterna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sig själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden till att bygga upp meningar och uttrycka känslor och åsikter. 
Att kunna jämföra Kina och Sverige på ett enkelt sätt och skapa en egen "kulturkarta".
Att kunna visa förståelse om varför man firar jul och att kunna enkelt jämföra jul med det kinesiska nyåret.  
Att visa respekt för sin lärare och sina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visa samarbetsvilja under grupparbete.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  


Grupp 1: (förskoleklass)
Teckens historia och uppbyggnaden 
De grundläggande tecken/radikalerna: 日,月,山,人,水,口,木,门, 一,二,三,上,下,中,明,林,休,妈,想 
Reglerna att skriva tecken med grundstreck. 
Grupp 2: 
Enkel faktatext om riktning: 《认方向》
Grupp 3:
Elevnära beskrivande text om fritid: 《放学了》
Grupp 4:
Enkel faktatext/dikt om vatten och vattnets kretslopp:《我是谁》

Terminsprov
Aktivitet: Film: Pinuo / sång / kort lek /ord lek: associationskedja och synonymmatchen osv.
Kultur: "Kina" och "Sverige" 
Jultema: Samtal och aktivitet om Julfirande och jämföra med någon högtid i Kina.

Arbetsmetoder: 

Bilder och berättelser om teckens historia och uppbyggnad.
Läsa, skriva och förstå de grundläggande streck, radikalerna/tecken. 
Läsa och förstå faktatext och beskrivande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer och diskutera filmernas budskap.
Att sjunga kinesiska sånger, lyssna på digitala sagor och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 
Skriva ett termins slutprov.
Att göra jämförelse mellan "Kina" och "Sverige": flagga, djur, språk, mat, blomma, uppfinningar osv.
Att förstå varför man firar jul i Sverige och att sjunga julsånger och göra julpyssel tillsammans.

 

Eleven har uppnått målen när...

Grupp1: (förskoleklass)

När du visar förståelse av teckens historia genom att enkla återberätta med bilder och teckningar.
När du visar att du kan skriva de grundläggande streck och vet vad de heter.
När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken/radikalerna med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
När du visar att du kan besvara frågor, samtala om sagor/filmen i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visar att du kan jämföra Kina och Sverige på ett enkelt sätt och skapa en egen "kulturkarta".
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.


Grupp2, 3 och 4: 

När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken i rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du visar förståelse av faktatexter och berättande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar att du kan jämföra Kina och Sverige på ett enkelt sätt och skapa en egen "kulturkarta".
När du visa förståelse om varför man firar jul och när du kan enkelt jämföra jul med det kinesiska nyåret.  
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3