Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM-slöjd åk6

Skapad 2020-10-26 11:05 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Den här terminen skall ni skapa ett skrin. Arbetet skall dokumenteras digitalt och redovisas i slutet av terminen.

Innehåll

Arbetssätt

Skiftande tekniker beroende på om du har valt att sammanfoga med centrumtappar eller zinkor.

- ytbehandling med färg, värme eller olja

- skriftligt arbete i din digitala miljö där du arbetar med din redovisning

Frågor att besvara

Vad har jag gjort?

Hur har jag gjort det?

Vilka svårigheter stötte jag på?

Hur löste jag de?

Varför ser produkten ut som den gör? 

syfte

Du lär dig att ta ansvar för ditt projekt, analysera dina beslut och omvärdera. Ditt reflekterande förhållningssätt vidareutvecklar du i din processkrivning. 

centralt innehåll

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

- Slöjdarbetens olika delar: överväganden, idéutveckling, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

- Hantverk och slöjd traditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 

- Hur olika kombinationer av färg,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
TM-slöjd åk6 VT21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: