Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna, det antika Grekland och Romarriket

Skapad 2020-10-26 11:08 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Historia
Visste du att det är grekerna du har att tacka för att du läser historia? Det var nämligen de som kom på ämnet historia. De hade också historiens första vetenskapsmän. Grekerna lade grunden för hur vi i väst ser på väldigt många saker och det var även de som kom på tanken om demokrati. I det här arbetsområdet kommer du att läsa om hur pyramiderna byggdes, hur demokratin uppstod och hur romarna lyckades bilda ett rike som räckte runt hela Medelhavet.

Innehåll

Tid:

Vecka 46-51

Innehåll:

Du ska kunna:

  • Resonera kring olika källors trovärdighet
  • Beskriva vad en högkultur är och ge exempel på tidiga högkulturer i olika delar av världen
  • Beskriva fördelar och nackdelar med att högkulturerna uppstod och människor blev bofasta bönder och hur levnadsvillkoren för olika grupper av människor förändrades.
  • Redogöra för spår av antiken som finns kvar idag.
  • Berätta om några personer under den här tiden som har spelat roll för oss idag.
  • Förklara varför Romarriket blev ett imperium samt varför romarriket gick under
  • Göra jämförelser mellan dåtidens och dagens samhälle.
  • Kunna använda historiska begrepp

Så här ska du visa dina kunskaper:

Genom att vara aktiv på lektionerna och delta i arbetsuppgifter

Skriftliga övningar på Clio

Ett skriftligt avslutande prov

 

Matriser

Hi
Kopia av Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: