Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: De abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-10-26 11:14 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap
Nu är det dags att lära känna syskonreligionerna judendom, kristendom och islam. Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Hur påverkas vi människor och det samhälle vi lever i av religion?

Innehåll

Innehåll

Syfte

Att lära om de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam samt utveckla förståelse för hur människor och samhällen påverkar och påverkas av dessa.

Undervisning

Tid: v. 46-2

I det här arbetsområdet kommer vi att:

  • läsa om syskonreligionerna judendom, kristendom och islam
  • titta på filmer om ämnet
  • diskutera hur religionen påverkar vårt samhälles värderingar
  • träna på att tolka kulturella uttryck och traditioner

Material

Vi kommer använda boken Puls Religion.
Vi kommer att arbeta med skriftliga uppgifter.

Vi kommer att titta på filmer på bl.a. SLI.se

 

Lärandemål

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

  • reflektera över livsfrågor och identitet
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället
  • analysera tolkningar av religioner och traditioner inom dessa

Bedömning

Bedömningen baseras på ditt aktiva deltagande på lektionstid samt en gruppuppgift om kristna högtider.

Uppgifter

 • Islam

 • Islam

 • Kristendom

 • Kristendom

 • Judendom

 • Judendom

Matriser

Re
Lärandematris

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du behöver träna på några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna samt föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du behöver träna på att visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Du behöver träna på att redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du behöver träna på att föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: