Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Åk 5

Skapad 2020-10-26 11:16 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi Svenska
Europaboken, löpande arbetsområde hela åk 5. Hur läser man en karta? Vad är förnybar energi? Vad menas med Europa, länder och gränser? Vi orienterar oss i Europa och i resten av välden med hjälp av olika typer av kartor. Vi tar reda på vad som råder på olika platser utifrån klimat, naturtyper, väder, topografi och hur vi människor påverkar vår omgivning.

Innehåll

Syfte med undervisningen i geografi:

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Syftet med undervisningen i svenska: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Planering Geografiboken:

Under hela läsåret skapar vi en egen geografibok i en sk. sugarbooks med 32 sidor som vi skapar och designar på egen hand. 

 

HT 20 Europaboken s.1-15.

Sidupplägg och arbetsområde per sida. 

1, Innehåll

2, Politisk karta Europa

3, Namngeografi alla länder och huvudstäder i Europa.

4, Karttyper, politisk, tematisk och topografisk.

5, Kartprojektioner, glob eller platt karta.

6, Faktatext länder och gränser, typ Polen. 

7, Bergskedjor, m.ö.h. topografi.

8, Tematiska kartor. 

9, Faktatext tematiska kartor.

10, Faktatext Europa

11, Faktatext Europa

12, Att läsa karta.

13, Energi från naturen, sol, vind och vatten.

14, Tematisk karta. Handel i Europa. 

15, Transport, fartyg, flyg, tåg eller lastbil. 

 

VT 21 Europaboken s.16-32

16,

17, ...

 

 

 

 

 

 

 Slutprov skriftligt i maj på hela boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: