Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens barns integritet - Stopp min kropp!

Skapad 2020-10-26 11:23 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
En planering för Fyrens arbete med barns integritet. Alla barn har rätt till sin egen kropp och rätt att säga nej om något inte känns bra. Vi kommer att starta med två temaveckor, v. 46 och 47 och sedan kommer arbetet att fortsätta kontinuerligt varje år.

Innehåll

Syfte

Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp och rätten att säga nej samt att respektera ett nej. Vi vill få barnen medvetna om sina rättigheter och skyldigheter samt tillsammans med barnen tydliggöra var gränsen går för vad som är ok och inte att göra mot sig själv och andra.

Mål 

- Att stärka barnens självkänsla

- Att stärka barnen i att de har rätt att säga nej när något inte känns bra/när de inte vill.

- Att respektera att nej är ett nej.

- Att lära barnen att alla känslor är rätt men inte alla beteenden.

- Att hjälpa barnen att känna/läsa av sina egna och andras signaler, till exempel med ansiktsuttryck och kroppsspråk.

 

Aktiviteter 

 Vi kommer arbeta med detta kontinuerligt, både ute och inne. Vi tänker på att detta arbete ska pågå hela tiden, hela dagen, hela året.

Vi pedagoger agerar som förebilder. Vi tänker på hur vi är mot varandra, både vuxna och barn.

Vi kommer tillsammans med barnen att genomföra olika övningar, både små och stora grupper samt även på individnivå. 

Med hjälp av anpassad och ämnesinriktad litteratur skapa samtalsövningar där vi diskuterar olika dilemman och situationer som en kan befinna sig i eller uppleva. 

Använda oss av olika skapanden med hjälp av drama, konst och musik som ett hjälpmedel för att uttrycka olika känslor. 

Hjälpa barnen att identifiera sina egna och andras känslor och uttryck (både kroppsligt och verbalt).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: