👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplexa rörelser i lek, spel och idrott

Skapad 2020-10-26 11:25 i Britsarvsskolan Falun
Kort informationstext om uppgiften/arbetsområdet.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

  • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, tillämpa regler och vara en god lagkamrat/medspelare
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftslivsaktiviteter efter olika förhållanden och
    miljöer

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

  • din förmåga att röra dig allsidigt under de aktiviteter som vi genomför, dvs. hur väl du genomför de komplexa rörelserna i redskapsbanor, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Samt hur du bidrar till att spelet uppnår sitt syfte genom att visa; spelförståelse, anpassning till spelet och klasskamraternas färdigheter (med andra ord, positionera dig på ett bra sätt, passa lagkamraterna och tillämpa fair-play på alla plan). 
  • hur du anpassar dig (val av kläder och utrustning) till de olika friluftslivsaktiviteter så som ex. skridskor och utelek.


Hur ska det bedömas?

  • detta kommer att bedömas genom/under din delaktighet under lektionerna och på vilket vis du visar att du behärskar de olika momenten/bedömningsgrunderna som vi jobbar med.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att jobba med:

  • olika former av rörelser i lekar, spel och idrott, för att du på så sätt ska få möjlighet att utveckla dina förmågor gällande komplexa rörelser i samband med rörelse, spel och idrotter. Samt att du bidrar till att leken/spelet uppnår sitt syfte genom att visa; förståelse för momentet, anpassning till leken/uppgiften och klasskamraternas färdigheter (med andra ord, positionera dig på ett bra sätt och tillämpa fair-play på alla plan). 
  • friluftslivsverksamhet (vecka 5-8, 2021) i form av utelek och förhoppningsvis skridskor/skidor där du visar hur väl du anpassar dig till den rådande situationen med klädval m.m.

Matriser

Idh
Bedömning

Insats krävs
E
C
A
Rörelse - Komplexitet
Du behöver träna mer på att röra dig i förhållande till till de aktiviteterna vi genomför.
Du rör dig med viss rytm och balans. Du rör dig till viss del med relativt konsekventa rörelseövergångar. Du rör dig med viss tvekan och kan behöva flera försök för ett likartat resultat. Du rör dig till viss del ekonomiskt, med delvis avvägd kraftinsats.
Du rör dig med relativt god rytm och balans. Du rör dig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar. Du är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat. Du rör dig till övervägande del ekonomiskt; ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats.
Du rör dig med god rytm, precision och balans. Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar. Du är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt; ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Rörelse - syfte och samspel
Du behöver träna mer på att vara delaktig och medverka till att leken/spelet når sitt syfte. Du behöver träna mer på att delta i samspelet med andra personer.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer.
Du är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.