Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter (åk 4)

Skapad 2020-10-26 11:47 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Växter och djur
Grundskola 4 Biologi
Växter är en självklar del av människans liv. Vi är beroende av växter för våran överlevnad. Men vad är det som gör en växt till en växt? Varför ser växter så olika ut?

Innehåll

 

Mål och syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Undervisning

För att nå målet kommer du:

 • läsa faktatexter som berör ämnet både i "Boken om biologi" och andra texter. . 
 • titta på filmer som berör innehållet. 
 • arbeta i arbetsboken samt med övriga uppgifter som ingår i arbetet.  
 • diskutera ämnet i små eller större grupper för att bekanta dig med de nya begreppen. 
 • göra olika fältstudier kopplade till växter

Bedömning

Läraren kommer att bedöma dig på följande sätt: 

 • Hur väl du använder de begrepp som introduceras. 
 • Dina metoder vid utförande av fältstudier samt hur du använder dina kunskaper när du drar slutsatser. 
 • Dina resonemang vid diskussioner och vid skrivande av förklarande eller beskrivande texter.
 • Läxförhör
 • Dina skrivna texter 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: