👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnkonventionen

Skapad 2020-10-26 12:08 i Rydbo skola Österåker
Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I samband med FN-dagen 24 oktober 2020 så lär vi oss om FN och barnkonventionen. Vi besvarar frågor som exempelvis, varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

Mål med undervisningen: 

 Du ska:

 • känna till vad FN är
 • känna till FN:s barnkonvention
 • känna till några av barns rättigheter.

Så här ska vi arbeta

Vi ska: 

 • se på filmer om FN  och barnkonventionen
 • se på filmer om barns rättigheter
 • vi diskuterar några artiklar ur barnkonventionen och gör jämförelser med andra länder.
 • vi skriver och målar  bilder om någon/några artiklar i barnkonventionen. 

Bedömning

Din förmåga att: 

 • berätta något om FN 
 • berätta något om några av barnens rättigheter enligt barnkonventionen
 • skriva, rita och färglägga en bild om någon/några av artiklarna i barnkonventionen
 • kunna förklara vad som menas med att "alla människor är lika mycket värda". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3