👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 4 Geografi - Sverige

Skapad 2020-10-26 12:21 i Rådmansö skola Norrtälje
Vad är geografi, kartan och Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Geografi betyder beskrivning av jorden – men geografi är mer än så. Geografi är läran om jorden och människan. Ämnet geografi handlar om på vilket sätt människan och jorden samspelar. Man kan också säga att geografi handlar om att förstå hur världen runt omkring oss fungerar. Viktiga frågor i geografi är därför hur människan påverkar jorden och hur jorden påverkar människan, samt varför det som händer på en plats händer just där.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 43 - 52

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att arbeta med avsnitten: Vad är geografi? Kartan och Sverige i Gleerups Geografi 4 - 6.

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • förstå platsens betydelse inom geografiämnet.
 • kunna redogöra för några av de viktigaste hjälpmedlen och metoder som geografer använder.
 • kunna ge exempel på lokala och globala fenomen, och hur de kan hänga ihop.
 • kunna arbeta med ordet landskap på olika sätt, analysera bilder på landskap, peka på spår av människans påverkan i olika landskap.
 • redogöra för Sveriges olika delar samt namn och läge på geografiska objekt i Sverige
 • beskriva sambandet mellan klimatet och jord- och skogsbruket i Sverige.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter format vår livsmiljö i Sverige.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur vad det gäller ett hållbart skogs- och jordbruk och vår användning av vatten och utvinning av mineraler.
 • redogöra för sammansättningen på Sveriges befolkning och beskriva processer som urbanisering, in- och utvandring och kommunikationernas betydelse för var människor bor.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- arbeta utifrån Gleerups geografi 4 - 6

- se filmer som visar geografers arbete samt Sveriges natur och landskap

- lyssna på en skönlitterär berättelse om en pojkes resa genom Sverige

- söka fakta om olika platser i Sverige

- Skriva en text som berättar om ett av Sveriges landskap

- lära dig geografiska begrepp och metoder

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att resonera om geografiska likheter och skillnader i Sverige

- din förmåga att förklara olika begrepp inom geografin

- din förmåga att söka fakta och skriva en text

- ditt deltagande i uppgifter och aktiviteter under lektionstid

- din förmåga att redogöra för några viktiga platser i Sverige

- din förmåga att placera ut olika platser på en Sverigekarta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6