👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens veckoplanering v 44

Skapad 2020-10-26 12:24 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Vad händer under veckan...

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)

 

“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

TA BORT STÖDTEXT NÄR NI FYLLT I

 

Syfte - varför?

Vid våra Sångsamlingar kommer vi att introducera en ny sång: Hundra hundar heter den. För att barnen tycker om sång och rörelse. De tränar sitt språk och motorik. Vi ska under några månaders tid sjunga den och filma första och sista tillfället för Att se hur barnen utvecklas.

 

 

Mål: Se läroplansmål nedan

  Var är vi? (Nuläge)

Barnen tycker om att sjunga och göra rörelser. De observerar och samspelar med varandra.

 

Vart ska vi?

Att barnen ska kunna kommunicera sången och rörelserna på olika sätt.

 

Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det? Nej.

 

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi kommer att introducera den nya sången för barnen på torsdag 29 oktober på samlingen. Innan dess har vi pedagoger övat in sången. Vi berättar för barnen att vi ska börja med en ny sång med olika rörelser till., vibörjar med att lyssna till sången.

Vi sitter på vår samlingsmattai stora rummet.

 Vi dokumenterar genom observation och att filmar första tillfället.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18