👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Återberättande text

Skapad 2020-10-26 12:29 i Kärna skola Kungälv
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, återberättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar kring texttypen återberättande text. Vi kommer att göra intervjuer och öva på att läsa och skriva egna artiklar.

Innehåll

Återberättande text

Innehåll:

Texter har olika uppbyggnad och i det här kapitlet fokuserar vi på artiklar som har Rubrik, Ingress och Brödtext. Vi försöker svara på de journalistiska frågorna Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför? Vi lär oss att intervjua genom att ställa öppna eller stängda frågor och skriva artiklar. Vi kommer att läsa nyheter i både papperstidningar och på nätet och diskutera källkritiskt tänkande.

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

läsa artiklar i olika medier och träna på att återberätta dessa med hjälp av stödord. 

intervjua personer och ställa olika typer av frågor.

skriva egna artiklar.

jämföra olika källor och fundera kring tillförlitlighet.

 

Bedömning:

Ditt muntliga och skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6