👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Ett nordiskt land

Skapad 2020-10-26 12:29 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med beskrivande texter. Samarbete SO och Sv kring de nordiska länderna och att läsa och skriva faktatext. Läromedel: ZickZack Skrivrummet, PULS Geografi Norden
Grundskola 5 SO (år 1-3) Svenska Geografi
Vi arbetar med beskrivande texter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en beskrivande text, styckeindelning med rubriker samt olika språkliga knep inom denna texttyp. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen beskrivande text, en faktatext om ett land i Norden. Vi utgår från läromedlet ZickZack och kopplar ihop det med arbetsområdet Geografi Norden i SO.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en beskrivande text.
 • kunna göra en text där fakta presenteras på ett  tydligt och organiserat sätt för att vara lättillgänglig för läsaren.
 • kunna skriva en text som är anpassat till målgruppen.  
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för beskrivande text.

 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om att läsa och skriva samt om att använda passande språkbruk för en beskrivande text.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet ZickZack där arbetet är indelat i fyra olika steg (se nedan). 

 • förstå syftet med den beskrivande texten.
 • lära sig hur innehållet kan organiseras och presenteras (steg 1)
 • lära sig att formulera jämförelser (steg 2)
 • träna sig på användning av jämförande sambandsord och adjektiv (steg 2)
 • visa sin kunskaper om beskrivande texters uppbyggnad och språkliga drag (steg 3)
 • läsa och samla fakta kring ett nordiskt land tillsammans (steg 3)
 • självständigt skriva en egen beskrivande text om ett nordiskt land (steg 4)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SO Ge
Beskrivande text årskurs 5 - Ett nordiskt land

På gång
Godtagbara
Mer än godtagbara
Struktur
Rubrik Inledning Styckeindelning Underrubriker
Landet är rubrik på texten. Har delat upp texten i några stycken.
Har en inledning och delar upp texten i stycken med underrubriker.
Har en inledning och delar upp texten i tydliga stycken med underrubriker och en inledningsmening under varje underrubrik.
Inledning
Skriver en inledning där antingen geografiskt läge eller grannländer presenteras.
Skriver en inledning där både geografiskt läge och grannländer presenteras.
Skriver en inledning där både geografiskt läge och grannländer presenteras. Inledningen har dessutom en jämförelse med ett annat nordiskt land eller i förhållande till något annat.
Innehåll
statsskick, natur, befolkning, klimat, ekonomi, turism
Presenterar fakta om landet i ett fåtal underrubriker.
Innehållet presenteras på ett tydligt sätt och styckena presenteras med en underrubrik.
Alla givna rubriker finns med. Innehållet presenteras på ett tydligt sätt och styckena presenteras med en rubrik.
Textbildning
Jämförande sambandsord
Använder enstaka sambandsord för att jämföra någon fakta.
Använder flera olika jämförande sambandsord för att presentera fakta.
Använder jämförande sambandsord för att påvisa likheter och skillnader inom landet eller i jämförelse med andra länder.
Tempus
presens
Använder i huvudsak presens i sin text.
Använder presens genomgående i texten.
Språkliga knep
jämförande sambandsord, adjektiv, ämnesspecifika ord och begrepp, varierad meningsbyggnad
Använder något språkligt knep för att påvisa fakta.
Använder några språkliga knep för att påvisa fakta. Använder vissa ämnesspecifika begrepp. Undviker upprepning av landets namn i början av mening.
Använder olika språkliga knep medvetet för att påvisa fakta. Använder ämnesspecifika begrepp på ett fungerande sätt. Skriver med varierade meningar genom att inleda meningarna på olika sätt.
Källor
Hänvisar inte till någon källa.
Hänvisar till källor.