👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 2(7-9) HT 2020

Skapad 2020-10-26 12:31 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planeringen från v45-v52 2016 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år7-9. Denna planeringen gäller tre olika grupper.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v43 t.o.m v51 2020 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år 7-9.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, presentera, läsförståelse, skriva och kultur. 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna och tema.
Att kunna analysera språkliga drag, uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i texter med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
Att kunna skapa förståelse om bokens 
handlingar, karaktärer, relationer mellan karaktärerna till varandra, externa och interna konflikter utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
Att kunna skriva argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Att lära sig känna kinesiska traditioner och analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige. Att kunna skapa en kulturkarta utifrån fakta och egna erfarenheter.
Att kunna visa förståelse om varför man firar jul och att kunna enkelt jämföra jul med det kinesiska nyåret.  
Att kunna respektera, samarbeta och hjälpa varandra. 
Att kunna ge varandra feedback på ett bra och lämpligt sätt.

 

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Skönlitteratur:  en fantasibok och bokanalys《寻找大鱼》
Presentationen: argumenterande presentation.
Skriva ett termins slutprov.
Aktivitet: övningar, film, musik, ordlek, associationskedja, synonymmatchen och kahoot.

Arbetsmetoder:

Att läsa och analysera språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om handlingar och karaktärer utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
Grupp/gemensam diskussion om bokens tema, relationer mellan karaktärerna till varandra, externa och interna konflikter, peripetin och avslutning.
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentationen.
Grupp/gemensam diskussion kring presentationen och samhällsfrågor.  
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Att göra jämförelse mellan "Kina" och "Sverige": flagga, djur, språk, mat, blomma, uppfinningar osv.
Att förstå varför man firar jul i Sverige och att sjunga julsånger och göra julpyssel tillsammans.


Eleven har uppnått målen när...

När du kan muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
När du kan använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna och tema.
När du kan analysera språkliga drag, uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i texter.
När du ha bra 
förståelse om bokens handlingar, karaktärer, relationer mellan karaktärerna till varandra, externa och interna konflikter utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
När du kan skriva argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
När du kan ställa och besvara frågor, samtala om texterna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan analysera och reflektera aktuella traditioner/samhällsfrågor och göra jämförelse hur det är i Kina och i Sverige. Och när du kan skapa en kulturkarta utifrån fakta och egna erfarenheter.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskamraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.
När du kan ge dina klasskamerater feedback om deras presentationer på ett bra och lämpligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9