Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Berättande text

Skapad 2020-10-26 12:31 i Kärna skola Kungälv
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, återberättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar kring texttypen berättande text med fokus på att skriva en deckare.

Innehåll

 

Berättande text - deckare

Innehåll:

 

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

lyssna till högläsning av en deckare

lära dig lite om Laura Trenter och Martin Widmark som är några av Sveriges stora barnboksförfattare inom deckargenren

läsa texter och öva dig i läsförståelsestrategier

arbeta i Klara Svenskan med ett moment i taget för att lära dig hur man bygger en deckare

träna dig i miljö- och personbeskrivningar

gestalta känslor

skriva egna berättelser 

ge feedback till andra 

bearbeta dina texter 

 

Bedömning:

Ditt skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: