👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The magic door - skriva

Skapad 2020-10-26 12:49 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 – 6 Engelska
Vi tränar vår skriftliga förmåga i arbete med "The magic door". En undervisningsplanering som inspirerade av Josef Sahlins (2011) “Den magiska dörren”.

Innehåll

v 45- 50

 

Du ska få träna på din skriftliga förmåga när du skriver texter på engelska med fokus på att:

 

- beskriva personer

- skriva ett brev

- beskriva känslor

- beskriva omgivningar

- skriva dialoger

Du kommer att utveckla ditt ordförråd.

Du kommer arbeta med förståelsen för hur det engelska språket är uppbyggt med enklare grammatiska strukturer.

 

Det här kommer vi att göra:

 

Vi kommer att följa undervisningsupplägget ”The magic door”. Vi kommer skriva sammanlagt tio texter med fokus på olika innehåll utifrån givna rubriker..

Vi kommer också träna på ord från ordlista av varje avsnitt så att vi öka vårt ordförråd i engelska.

Vi kommer att lära oss skrivstrategier, till exempel att formulera inledning och avslutning, göra styckeindelning, variera meningslängden.

Vi kommer att bearbeta våra texter utifrån lärares återkopplingar och kamraters respons.

Det här ska vi bedöma:

Hur du kan följa instruktioner och utföra ditt skriftliga arbete.

Att du kan skriva egna texter utifrån givna instruktioner, med eller utan stödmall.

Hur du kan bearbeta dina texter utifrån lärares återkopplingar och kamraters respons samt hur du ger respons på kamraters texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6