👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsveckan åk. 6

Skapad 2020-10-26 12:57 i Obbola skola Umeå
Arbetsområdet tränar lässtrategier för att förstå och tolka texter. Dessutom tränas förmågan att urskilja textens budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna.
Grundskola 6 Svenska
Vi läser Äventyrsveckan av Sofia Nordin.

Innehåll

Arbetsgång

Eleverna tar del av boken genom högläsning i par och får sedan på olika sätt arbeta med det lästa. I vissa fall får eleverna skriva individuella svar och reflektioner utifrån givna frågeställningar och det kommer även ges stort utrymme till diskussioner såväl i grupp som i helklass.  

Konkreta mål

 • Du ska kunna fundera över handling samt personer och miljö.
 • Du ska kunna läsa boken och svara på frågor som finns på, mellan och bortom raderna.
 • Du ska kunna reflektera kring betydelsebärande ord.
 • Du ska kunna sammanfatta handlingen.
 • Du ska kunna delta i samtal kring det lästa.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är dina skriftliga reflektioner samt ditt deltagande i klassrumsdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Äventyrsveckan - reflekterande läsning och skrivning

F
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Läsförståelse
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på grundläggande läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på god läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på mycket god läsförståelse.
Resonemang
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Samtala
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del för samtalet vidare.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del breddar/fördjupar samtalet.
Skriva
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.