👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ISSA Intensiv systematisk språkarbete

Skapad 2020-10-26 13:00 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Under projektet kommer vi att arbeta intensivt med det svenska språket.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

I våra kartläggningar av barnens kunskaper och förståelse av svenska språket ser vi att många barn har brister. Bristerna består i att uttrycka sig och i förståelsen av svenska språket.


 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen utvecklar sitt talspråk och ordförråd. Med språket utvecklas också den sociala förmågan och förmågan att ge uttryck för egna uppfattningar. 

 


Hur gör vi?

Vi använder utvalda bilder på substantiv, tex. 10 bilder på mat och för varje matbild finns 3 olika varianter, syftet är att underlätta och utveckla barnens förmåga att generalisera. 

Arbetet med bilderna sker både stor grupp mindre grupp och enskilt.  I spontana och planerade situationer, och utformas efter barnens kunskapsnivå och intresse. 

Exempel på hur vi arbetar: Peka på eller benämn substantivet. Vi spelar memory, finns i sjön, kims lek mm med bilderna och använder konkreta material (tex. hämta osv.) Vi kopplar bilder med verb, mm mm. 

Viktigt att det är ett lustfyllt sätt där barnen kan känna nyfikenhet och glädje.

Alla i arbetslagen ansvarar för att arbetet genomförs och utvärderas. Vi arbetar med samma kort ungefär en månad utvärderar sedan och fyller på med nya ord.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18