👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mikrotal Livets lotteri

Skapad 2020-10-26 13:03 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Mikrotal till SIDA

Innehåll

Matriser

Sv SvA
Hålla tal och redovisningar

E
C
a
Håll tal och redovisningar - kunskapskravet
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang..
Innehåll
Talet har ett enkelt och till viss del underbyggt innehåll med enklare beskrivningar/argument. Redovisar innehållet Ger exempel från egen erfarenhet
Talet har ett utvecklat och till relativt underbyggt innehåll med utvecklade beskrivningar/argument. Förmedlar och reflekterar innehållet Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt
Talet har ett välutvecklat och välunderbyggt innehåll med välutvecklade beskrivningar/argument. Förmedlar, reflekterar och värderar innehållet Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga
Struktur
Jag har en inledning eller avslutning Det finns en begriplig röd tråd i talet
Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning och gör ett försök att knyta samman dem Det finns en tydlig röd tråd i talets delar och delarna hänger ihop.
Jag har en välfungerande inledning och avslutning som knyts samman Talets alla delar hänger smidigt ihop och övergångarna flyter
Kommunikation och mottagare
Läser en del innantill och har viss ögonkontakt med publiken Talar tydligt och varierar rösten ibland Har viss inlevelse
God inlevelse - en del kroppsspråk – inte alltid medvetet - varierar rösten en del - ganska god ögonkontakt / läser en del innantill Talar tydligt största delen av talet och betonar en del Tar vissa pauser
Mycket god inlevelse; - Använder kroppsspråk medvetet - Varierar rösten efter innehållet - God ögonkontakt Talar tydligt och med gott tempo – betoningar är anpassade efter innehållet Tar pauser vid behov
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har ett försök till retoriskt stilgrepp.
Använder ett i relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har retoriskt stilgrepp som används i talet men inte alltid helt passande.
Använder ett välfungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har retoriskt stilgrepp och dessa används på ett passande sätt i talet.