👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-10-26 13:04 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi ska lära oss om Sverige och Norden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska Geografi Samhällskunskap
Du kommer i arbetet om Sverige utveckla dina kunskaper om likheter och skillnader i landets olika delar. Du kommer att lära dig mer om landets skiftande natur och naturtillgångar samt var människor bosätter sig och varför. Du kommer att arbeta med kartgeografi för att känna till viktiga platser i Sverige samt landets ursprungsbefolkning - samerna.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du kommer att nå målen med arbetsområdet genom:

- att var aktiv och lyssna vid genomgångar

- ställa frågor

- läsa faktatexter och svara på frågor till texten

- titta på film på Trelleborg skolfilm

- arbeta med kartgeografi både digitalt och i fysiskt läromedel

- titta på Geografens testamente

- lyssna till Hamnskiftarens resa

- arbeta enskilt, i par och i smågrupper

- skriva faktatexter

 

Begreppslista:

Sverige

Landskap

Växtlighet

Djurliv

Karta

Naturen

Berg

Fjäll

Skog

Vattendrag

Naturtillgångar

Klimat

Väder

Grannländer

Norden

Invånare 

Befolkning 

Glesbefolkat

Tätbefolkat

Bräcktvatten 

 

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för Sveriges olika naturtyper. Du ska känna till Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används och även ge några exempel på hur marken i din närhet används. Du ska kunna jämföra och beskriva hur det är att leva i olika delar av Sverige. Du ska känna till var det finns störst respektive minst befolkning i Sverige och varför det är så. Du ska kunna förstå och använda en karta genom att sätta ut namn och läge på några av Sveriges landskap, större orter, berg, sjöar och vattendrag. Du ska kunna använda kartan och kunna beskriva vad färger, symboler och skala står för. Du ska känna till hur människor lever i Sverige samt kunna berätta några fakta om Sveriges ursprungsbefolkning samerna. 

 

Bedömning

Läraren bedömer dina kunskaper genom:

- hur aktiv du är på lektionerna

- hur du presterar i ditt arbete enskilt, i par och i grupp

- hur du diskuterar och resonerar med andra

- att du kan svara på frågor om Sverige

- s.k "Exit tickets" i slutet av lektionen

- läxförhör under arbetets gång

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6