👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2020-10-26 13:04 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Historia
Eleverna ges möjlighet att ta del av berättelser ur den nordiska mytologin och hur vi kan se spår av dess i dag.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • *Se faktafilmer
 • *Höra berättelser ur den nordiska mytologin
 • *Återberätta berättelser
  *Skriva och rita
  *Presentera inför grupp

 

Grovplanering

Lektion 1: 
-Introduktion till arbetet. Gå igenom matrisen för området.
-Vad är Nordiskt mytologi? Läs texten om "Nordisk mytologi" (se länk nr 1) och samtala om viktiga begrepp så som asagudar.
-Vi ser filmen Odens rike, Skapelsen, från SLI,se. (länk 5). Skriv en gemensam tankekarta om trädet världsträdet "Yggdrasil"          - Eleverna skriver en egen faktatext utifrån tankekartan.

 

 

Lektion 2:
-Skriv faktatexter utifrån filmen, i par eller enskilt. 

Lektion 3:
-Titta på filmerna om veckodagarnas ursprung (se länk nr 3) och samtala om varje veckodag (se länk nr 4).
Eleverna arbetar i grupper, sju grupper. Varje grupp blir tilldelad en veckodag att skriva och rita om. Till sin hjälp kan eleverna använda en Ipad för att se om avsnittet de har blivit tilldelade. Eleverna gör först upp en tankekarta utifrån mall för att sedan skriva på ett A3-papper.

Lektion 4: 
-Eleverna fortsätter med sina grupparbeten.

Lektion 5:
Beroende på om eleverna är klara eller behöver mera tid kan även denna lektion användas till grupparbeten eller redovisning.  

 


 

IKT och medier

1. https://nordiskmytologi.se/ 

2. https://nordiskmytologi.se/sagor/nar-tor-forlorade-sin-hammare-mjolner/ 

2. https://www.mytologi.nu/tor.html 

3. https://klassikerforbundet.files.wordpress.com/2016/02/e-044-veckodagarnas-namn1.pdf 

4. https://urplay.se/program/152830-gudar-och-badkar-tisdag-tyrs-dag

5. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U100777-01

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matris Nordisk mytologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Hi   3

Matriser

Hi Sv
Nordisk mytologi åk 2

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Världens skapelse
 • Hi  1-3
Du kan i korta drag beskriva hur människan trodde att världen skapades under den nordiska mytologin.
Du kan beskriva mer utförligt hur människan trodde att världen skapades under den nordiska mytologin.
Myter
Du kan berätta vad två veckodagar har fått sina namn ifrån.
Du kan berätta vad fler än två veckodagar har fått sina namn ifrån.
Veckodagarna

Hi Sv
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

Hi Sv
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1