👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN Ht 20

Skapad 2020-10-26 13:06 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är FN? Vad är barns rättigheter? Jag kan! Vad kan du och hur ser det ut för barn i andra delar av världen?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Vi ska i grupper F-3 arbeta med:

 • Vad är FN?
 • Vad är Barnkonventionen och barns rättigheter? 
 • Varför firar vi FN-dagen?
 • Vi ska fördjupa oss i temat "Jag kan", som utgår från Barnkonventionen. 

 

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att:

 • Lära dig mer om FN och deras arbete.
 • Få arbeta utifrån temat "Jag kan- vi kan".
 • Diskutera: Kan alla barn ta sig säkert till skolan? Kan jag ta mig säkert till skolan? Vi studerar skolvägar runtom i världen och du målar din egen skolväg.
 • Ta ställning i "jag-kan-frågor" ur Barnkonventionen, utifrån en övning kallad "Fyrfältaren".
 • Diskutera begreppen rättighet och önskemål utifrån bildstöd.
 • Rita några saker som du kan.

Vad ska jag kunna?

Jag ska :

 • Känna till vad FN är.
 • Känna till varför vi firar FN-dagen.
 • Känna till vad Barnkonventionen är och några av barns rättigheter.
 • Känna till någon symbol som symboliserar FN.
 • Förstå skillnaden mellan en rättighet och ett önskemål.
 • Ta ställning och uttrycka din åsikt.
 • Formulera några saker som du redan kan.

Detta visar jag genom att:

 • Delta i gruppernas samtal kring temat.
 • Delta i de olika aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3