👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2020-10-26 13:07 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig om area och omkrets, längdenheterna m, km och mil samt om skala.

Innehåll

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du kunna:

- Beräkna omkrets och area på rektanglar

- Omvandla mellan längdenheterna m, km och mil

- Beräkna längder med hjälp av skala 

 

Arbetssätt

- Gemensamma genomgångar

- Mattebokens kapitel 2

- Gemensamma problemlösningsuppgifter

 

Bedömning

- Diagnos 2 v. 43

- Problemlösningsuppgifter och matematikdiskussioner under lektionstid 

Matriser

Ma
Matematik - Geometri

Metod

  • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Area
Du kan beräkna arean på rektanglar, t.ex. genom att räkna rutor.
Du kan beräkna arean på rektanglar med hjälp av metoden: basen multiplicerat med höjden.
Omkrets
Du har viss förståelse för omkrets och kan beräkna den med viss säkerhet.
Du visar god förståelse för vad omkrets är och använder en lämplig metod för att beräkna den.
Längdenheter
Du kan omvandla mellan m, km och mil med viss säkerhet.
Du kan omvandla mellan m, km och mil med god säkerhet.
Skala
Du kan beräkna skala med viss säkerhet.
Du kan beräkna skala med god säkerhet.

Kommunikation

  • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  C 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera skriftligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan skriftligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.
Kommunicera muntligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan muntligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.

Problemlösning

  • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa matematiska problem
Du kan lösa enkla problem inom området geometri med någon relevant metod.
Du kan lösa problem inom området geometri och väljer en lämplig metod.

Begrepp

  • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå matematiska begrepp
Du förstår de flesta ämnesspecifika ord i uppgifterna så att du vet vad du ska göra. (t.ex. längd, bredd, area, omkrets, skala )
Använda matematiska begrepp
Du använder ibland ämnesspecifika ord när du förklarar dina lösningar.
Du använder ofta ämnesspecifika ord när du förklarar dina lösningar.
Använda matematiska uttrycksformer
Du kan beskriva två av begreppen, area, omkrets och skala med hjälp av två olika uttrycksformer (t.ex. bild, ord eller symboler).
Du kan beskriva begreppen area, omkrets och skala med hjälp av olika uttrycksformer (ord, bild, symboler)