👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fjärilars liv

Skapad 2020-10-26 13:17 i Kyrkslättens skola Åre
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Fjärilars liv är ett NTA-tema där eleverna på nära håll följer en fjärils livscykel från larv till puppa och färdig fjäril. NTA står för natur och teknik för alla.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Du kan efter att vi har avslutat temat fjärilars liv: 

 • beskriva fjärilens livscykel
 • i det undersökande arbetet göra någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat. 
 • dokumentera dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal. 
 • tillsammans med en kamrat självständigt genomföra undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner. 
 • skriva en enkel faktatext om fjärilars liv

Viktiga ord och begrepp: livscykel, ägg, larv, puppa, fjäril

 

2. Undervisning

Fjärilars liv är ett tema som består av ett antal uppdrag där du i teori och praktik får följa tistelfjärilens livscykel från larv till puppa och färdig fjäril. Temat inleds med att fjärilsäggen kommer till klassen och att vi får göra i ordning en boplats med mat till larverna. Du tar sedan hand om din larv och observerar dess olika utvecklingsstadier. Du samlar in information om karaktärer och egenskaper hos larven, puppan och fjärilen och funderar över hur dessa påverkar möjligheterna att överleva i naturen. När du slutligen släpper ut din fjäril i naturen är målet att du kan berätta om vad fjärilen behöver för att leva och hur de är anpassade för att klara livet i frihet. Under hela temat kommer du att få dokumentera dina iakttagelser i text och bild.  Med hjälp av din egen dokumentation sammanfattar du fjärilens livscykel och jämför den med livscykler hos växter och andra djur. 

 

3. Examinationsuppgifter

I slutet av temat kommer vi ha ett mindre skriftligt test, där du visar dina kunskaper i text och bild om fjärilens livscykler vad fjärilen behöver för att leva och hur de är anpassade efter att klara livet i frihet.

 

4. Bedömning

Under temats gång kommer jag att ge dig kontinuerlig återkoppling på ditt arbete och din dokumentation. I min bedömning kommer jag att titta på följande indikatorer: Du kan i det undersökande arbetet göra någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat. Du kan dokumentera dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal. Du kan tillsammans med en kamrat självständigt genomföra undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner. I det skriftliga testet kommer det att vara frågor där du får visa dina kunskaper i text och bild om fjärilens livscykel och vad fjärilen behöver för att överleva i det fria. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3