👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2020-10-26 13:19 i Duveds skola Åre
Grundskola 1 Svenska Bild
Under ett arbete med Sagoskogen kommer vi träna på att läsa, skriva, tala och lyssna

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

  • Varje vecka flyttar ett nytt djur/figur in i Sagoskogen som har med veckans bokstäver att göra.
  • Vi skriver en gemensam berättelse om djuren/figurerna. 
  • Barnen skriver en egen text om djuren/figurerna

Vad ska jag lära mig?

  • Alfabetets bokstäver och deras olika ljud
  • Skriva både små och stora bokstäver (versaler och gemener)
  • Skriva kortare texter.
  • Använda stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad
  • Deltaga aktivt i diskussioner 
  • Förstå en muntlig instruktion

Hur kommer jag bedömas?

Har eleven skrivriktningen klar för sig?

Skriver eleven för att kommunicera?

Skriver eleven mellanrum mellan orden?

Kan eleven koppla alla bokstavsljud med bokstäver?

Skriver eleven stor bokstav i början av meningen och avslutar med punkt?

Eleven ska inte blanda stora och små bokstäver då den skriver.

 

 

Matriser

Sv Bl

LÄSA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan bokstäverna och deras ljud.
Läser enklare meningar med flyt och förstår vad du läser.

SKRIVA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan skriva stora och små bokstäver.
Kan skriva kortare texter med stöd av bilder.
Använder sig av stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad.

TALA OCH SAMTALA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan berätta om och beskriva vardagliga händelser.
Kan deltaga i elevnära diskussioner.

LYSSNA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan förstå en muntlig instruktion som ges enskilt eller i grupp.