👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bli en fena på att skriva olika texter!

Skapad 2020-10-26 13:24 i Tunabergsskolan Uppsala
Zick Zack skrivrummet åk6, Café Beethoven
Grundskola 6 Svenska
Under vårterminen i åk6 ska vi arbeta med olika typer av texter för olika användningsområden, såsom berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och återberättande text. Vi använder bl a läromedlet "ZickZack skrivrummet".

Innehåll

Vi ska lära oss att kunna anpassa olika texter efter situation och mottagare. Du ska...

 • kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad och typiska språkliga drag som ät utmärkande

 • förstå syftet med olika texttyper

 • utveckla och variera ditt språk. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att under arbetets gång aktivt arbeta med givna uppgifter på lektionerna både skriftliga och muntliga, medverka i diskussioner och medvetet aktivt arbeta med att utveckla ditt språk.

 • Du ska utifrån den kunskap du lär dig utvärdera dina inlämningsuppgifter för att förbättra dina texter.

 • Du ska reflektera och hjälpa andra att förbättra sina texter (kamratbedömning)

 • Du visar i det egna skrivandet av olika texttyper att du kan deras uppbyggnad och dess utmärkande drag, du kan använda de olika språkliga drag du lärt dig för att utveckla och variera ditt språk.

 • Genom att läsa och själv avgöra vilka texttyper som används i olika sammanhang till olika mottagare visar du att du förstår syftet med de olika texttyperna.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Arbetssätt Café Beethoven (texttyper):

Steg 1: Vi läser en text i taget och diskuterar vad som är typiskt för texten (t ex argumenterande text). Vi letar flera exempel på texter av samma typ. Därefter bekantar vi oss med och arbetar med de språkliga drag som utmärker texttypen. 

Steg 2: Eleverna skriver en egen text.

Steg 3: Eleverna ger varandra återkoppling enligt textens typiska drag. Därefter bearbetar eleverna sin egen text mot ökad tydlighet och uttrycksfullhet. (Inte alla texter genomgår bearbetning.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva - kunskapskrav i slutet av åk 6

E
C
A
Innehåll och stuktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.