👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik

Skapad 2020-10-26 13:34 i Förskolan Tingsvägen Falun
Förskola
Vi vill skapa ett intresse för matematik. Vi vill få barnen att leka matte, undersöka, fundera och diskutera matte. Fokus på rumsuppfattning, form och antal.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

I vår utvärdering kunde vi se att vi behöver fördjupa oss mer i ämnet matematik. Målet är att vi tillsammans med barnen skall utveckla vår förståelse för matematik, att barnen tidigt skall förstå och använda olika matematiska begrepp som vårt projekt kommer innefatta.

 

METOD

Hur ska vi arbeta med detta?

Göra barnen delaktig i vardagssamlingen och i det målstyrda aktiviteter/planerad som är inriktad det vi vill arbeta vidare med. 

* genom samling

* uppdukat/planerad gruppaktivitet 

* Lärkompisar, lärgrupper 

 

Upplägg:

Spontana aktiviteter: 

Planerade aktiviteter: Grupptillfälle på tisdagar med förberedd/planerad aktivitet, material som barnen skall arbeta med finns.

Onsdagens planerade uteverksamhet är att låta barnen leka fritt och använda sin fantasi. Ibland så styr vi pedagoger in dom genom få ett uppdragskort/material från skogen. Under den planerade aktiviteterna skall vi fortsätta med barnens strukturer för samarbete.

Vardagliga rutiner: Samtala om matematiken i de vardagliga rutinsituationerna. Bland annat under samling, påklädning, lunch och mellanmål. 

 

Mål:

Varje barn ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 

Arbetssätt:

Använda oss av vardagsmatte och att leka matte, i alla former.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18