Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - decimaltal

Skapad 2020-10-26 13:29 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Hur många tal finns det mellan 1 och 2? Noll tänker du genast men det är inte helt rätt. Det finns nämligen oändligt många tal däremellan, t.ex. 1,1, 1,05 eller 1,999. Under det här arbetsområdet ska du för första gången få lära dig om decimaltal på riktigt.

Innehåll

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du kunna.

- Förklara vad ett decimaltal är

- Omvandla mellan m, dm, och cm med decimaltal 

- Placera ut decimaltal på en tallinje

- Storleksordna decimaltal

- Beräkna addition och subtraktion med decimaltal

- Förstå och använda centrala begrepp, t.ex. tiondel, hundradel, decimaltecken

 

Arbetssätt

- Gemensamma genomgångar

- Arbete i mattebokens kapitel 3

- Gemensamma problemlösningsuppgifter 

- Praktiska aktiviteter med tallinjer och talkort

 

Bedömning

- Diagnos 3 

- Problemlösningsuppgifter och matematikdiskussioner på lektionstid

Matriser

Ma
Matematik - Decimaltal

Metod

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tallinjen
Du kan med viss säkerhet placera ut decimaltal på en tallinje.
Du kan med god säkerhet placera ut decimaltal på en tallinje.
Storleksordna
Du kan storleksordna tal med lika många decimaler.
Du kan storleksordna tal med olika många decimaler.
Addition
Du använder metoden uppställning för att beräkna addition med decimaltal med viss säkerhet.
Du använder metoden uppställning för att beräkna addition med decimaltal med viss säkerhet.
Subtraktion
Du använder metoden uppställning för att beräkna subtraktion med decimaltal utan tiotalsövergångar.
Du använder metoden uppställning för att beräkna subtraktion med decimaltal med tiotalsövergångar. (dvs. du behöver låna)

Kommunikation

 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera skriftligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan skriftligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.
Kommunicera muntligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan muntligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.

Problemlösning

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa matematiska problem
Du kan lösa enkla problem med någon relevant metod.

Begrepp och uttrycksformer

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma  C 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå matematiska begrepp
Du förstår de flesta ämnesspecifika ord i uppgifterna så att du vet vad du ska göra. (t.ex. tiondel, hundradel, decimaler, skillnad, storleksordning)
Omvandla mellan längdenheter
Du kan med viss säkerhet omvandla från cm eller dm till m i form av decimaltal.
Du kan med god säkerhet omvandla från cm eller dm till m i form av decimaltal.
Förklara matematiska begrepp
Du kan med två olika uttrycksformer (t.ex. bild, ord, bråkform, decimalform) förklara enkla begrepp (t.ex. en halv, en tiondel)
Du kan med flera olika uttrycksformer förklara flera de viktigaste begreppen inom arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: