Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition: Kemin åk 9 - ht20

Skapad 2020-10-26 13:35 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Repetition av tidigare kemiområden från åk 7-8

Innehåll

Arbetsgång:

Repetition grundkemi v. 46

Kemin förr och nu  s. 4 - 9

 

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar s. 10-13

  • Redogöra för vad en atom, grundämne och kemiskförening är.
  • Känna till några vanliga kemiska tecken och formler.  

Ämnens egenskaper s. 14-17

 • Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen 
 • Kunna förklara hur ämnen kan finnas i olika faser
 
Rena ämnen och blandningar s. 18-23
- kunna förklara skillnad på ett rent ämne och en blandning
- ge exempel på några renaämnen och blandningar
 
Ämnen kan förändras s. 28-29
- förklara vad en fysikalisk förändring är 
- förklara vad en kemisk reaktion är
- kunna skriva en reaktionsformel och vad den beskriver 
 
Bildspel:

Studi:

SLI:

Phet:

Lab.:  1.35 Magnesium brinner                  1.37 Kalcium i vatten                                     Elda stålull

 

Våra niors första kemiprov i åk 7 :)  

 

 

 

 

 

- Ämnens egenskaper, faser, blandningar

 

Bildspel: 

Studi:

SLI:

Phet:

Lab.:

- Kemiska reaktioner

Lab! Separationsmetoder/lika löser lika?

 

 

 

Organisk kemi 
Lab. Framställa väldoftande luktämnen

 

Kretslopp och hållbar utveckling 

Om kemikalier och miljö diskuteras i klassrummet. Här finns "realtidskarta" över luftföroreningar. http://berkeleyearth.org/archive/air-quality-real-time-map/?fbclid=IwAR2XbB_ux9LK5NqwnswbhQoNiJ7Xk2H86dBBJq0abr9NkiV-TWH_GVsNeW4
Periodiska systemet, metaller

Kemi direkt s.146-161

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/partikelmodellen-faser-och-spridning/spanningsserien-och-galvaniska-element

Elektrokemi
Varifrån får vi alla våra metaller till våra elektriska apparater? Mänskliga rättigheter för gruvarbetare i Afrikanska gruvor.

 

Kemiska processer

Lab. Järn rostar 5.5 (demostration)
Lab 5.10 Magnesiumoxid är en jonförening

Vatten Kemi direkt s.53-59
- Redogör för vattnets speciella egenskaper
- Redogör för vattnets betydelse som lösningsmedel
- Processer för att rena dricksvatten


Rening av dricksvatten

Lab. Kemisk vattenrening   , Surt regn

Rening av avloppsvatten

Lab Kemins dag: Hur kan vi med hjälp av kemi utvinna fosfat som vi kan använda som gödningsmedel? 

Länkar:

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi

https://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet (Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten)

 

Bedömning:

Laborativt prov v. 50

Lab-rapport

Livscykelanalys? S. 212 i Kemi Direkt 

NP-uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: