👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8C Ekologi

Skapad 2020-10-26 13:42 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi beskriver samspelet mellan alla levande varelser och deras omgivning eller miljö.

Innehåll

Vid fjärrundervisning:

Vi följer schemat!

Strax innan lektionen startar skall du ta dig in på Google Classroom, där finns instruktioner för dagens lektion:

https://classroom.google.com/c/MzkxNzY3NzU1ODZa?cjc=swqqdgx

 

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Förstå och använda olika begrepp som behandlar ekosystem och populationer. 
 • Förstå hur energi flödar genom ekosystemen och materians kretslopp.
 • Diskutera kring människans påverkan av naturen.

Du skall kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Ekosystemtjänster
 • Population
 • Biomassa
 • Biosfär
 • Kretslopp
 • Näringskedja
 • Näringsväv
 • Biologisk mångfald
 • Producent
 • Konsument
 • Toppkonsument
 • Nedbrytare
 • Monokultur
 • Hållbar utveckling

 

Det här ska vi göra:

 • Vi utgår från Puls Biologi, sidorna 102-107, 110-114, 122-127 och 130. Vi jobbar med instuderingsfrågor.
 • Vi tittar på filmer för att fördjupa eller förklara delar av begreppen.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer, ett skriftligt prov och en individuell inlämningsuppgift.

 

Grovplanering:

Vecka 45: Introduktion av avsnittet, "Så fungerar naturen", laboration Ekosystem.

Vecka 46: Fortsättning "Så fungerar naturen", laboration Ekosystem.

Vecka 47: Fortsättning "Så fungerar naturen", uppstart av individuell uppgift.

Vecka 48: "Människan i naturen", uppstart av individuell uppgift.

Vecka 49: Fortsättning "Människan i naturen" och repetition.

Vecka 50: Prov, redovisning av individuell uppgift i halvklass.

Vecka 51: Fördjupning, redovisning av individuell uppgift i halvklass.

 

Hur skall lärandet bedömas:

 • Ett skriftligt prov.
 • Aktivt deltagande under lektioner, laborationer och grupparbeten.
 • Genomförda laborationer.
 • Individuella inlämningsuppgifter.

 

Länkar till filmer och annat material:

PULS Biologi - Inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/library/8664

 

Ekosystem: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekosystem/vad-ar-ett-ekosystem

Vattnets kretslopp: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekosystem/vattnets-kretslopp

Kolets kretslopp: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5735

Kvävets kretslopp: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5638

Fotosyntesen: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekosystem/fotosyntesen

Hållbar utveckling: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6352

Globala målen: https://youtu.be/BzjSCMzTRNg

 

 

Uppgifter

 • Hållbar utveckling - inlämning

 • Individuell text - ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi

E
C
A
Använda information och anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.