👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Världsdelar, världshaven och kontinenter

Skapad 2020-10-26 13:56 i Tanumskolan F-6 Tanum
Tema kring världshaven och världsdelarna. Vi undersöker jordgloben och världskartan.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka jordgloben och världskartan med avsikt att hitta våra olika världsdelar samt världshav. Vi kommer även kolla på kontinenterna samt lära oss väderstrecken.

Innehåll

Syfte och förmågor

Göra geografiska analyser av omvärlden genom att studera jordgloben och världskartan.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram samt ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om  världshav, kontinenter, världsdelar samt vart de ligger i förhållande till varandra och skillnaden mellan dem. 

Arbetsområdet kommer även utgå ifrån EPA via samtal och diskussioner i klassrummet. 

Centralt innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

- Genomgångar och diskussioner kring kontinenter, världsdelar, världshav, väderstreck samt kartor.

- Studera jordgloben i klassen.

- Studera kartor, dess uppbyggnad, symboler och register.

- Eleverna kommer att få se på film i syfte att få en djupare förståelse kring ämnet. 

- Eleverna kommer att få arbeta i grupp genom att skriva på olika tankekartor. I 5 minuter skriver de allt som dem kommer på om ämnet för att sedan gå vidare till nästa tankekarta. Eleverna kommer då att få en djupare förståelse för att alla bidrar med något, men att de bara tillsammans kan komma på allt. 

- Eleverna kommer att genomföra en kahoot kring ämnet.

- Eleverna kommer att färglägga de olika världsdelarna, världshaven och kontinenterna. 

- Eleverna kommer även att lägga pussel i syfte att de ska få en djupare förståelse för hur världsdelar, kontinenter och världshav befinner sig i relation till varandra. 

- Eleverna kommer att läsa faktatexter samt besvara frågor i par. 

- Eleverna kommer att få sätta ut världsdelarna, kontinenter och världshavens namn på en världskarta.

- Eleverna kommer även ges kunskaper kring väderstrecken.

- Eleven kommer även att få välja ut sitt favoritland, rita flaggan som tillhör landet samt beskriva vilken världsdel den tillhör med hjälp av en karta. 

 

Under arbetet kommer även FN - dagen att inträffa där vi diskuterar hur barn i andra länder har det. Skolan har valt att arbeta med det andra globala målet vilket är hunger. Vi kommer även att föra in detta i vårt arbete med kontanter, världsdelar och världshav. 

Bedömning

 • Eleverna kommer att få börja med att genomföra ett "för-test" där dem beskriver de 7 olika världsdelarna, de 3 största världshaven, vad en jordglob är samt i vilken världsdel Sverige tillhör. Eleverna kommer att i slutet av arbetet få genomföra samma test i syfte att de själva ska få en förståelse för hur mycket de har lärt sig under arbetets gång. 
 • Eleverna kommer även få beskriva sina kunskaper genom de fyra väderstrecken samt kunna sätta in dem i ett sammanhang (tex. Asien ligger öster om Europa)
 • Eleverna ska även kunna delta på ett aktivt sätt i de diskussioner som genomförs i klassen. 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3