Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Smulan

Skapad 2020-10-26 13:59 i 213241 Förskolan Rödkulla Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på utvecklingen av vår altan till en gemensam mötesplats.

Innehåll

Projektbeskrivning och projektfråga:   Vi arbetar med att skapa en gemensam mötesplats på Smulans altan. Utifrån barnens intressen har vi arbetat fram en plats där barnen kan samspela med varandra kring olika pedagogiska material, skapande och experimenterande. Nu fortsätter arbetet med att göra altanen till en plats där barn från alla avdelningar kan mötas.

Syfte:  Att barnen är delaktiga  och känner att de kan påverka utformandet och användningen av den gemensamma mötesplatsen.

Frågeställning: Hur gör vi barnen delaktiga i utvecklingen av mötesplatsen och vad ser vi i deras samspel med varandra?

Vår metod: Vi vill att barnen ska kunna starta upp aktiviteter på altanen på egna initiativ. En pedagog behövar vara behjälplig men tanken är barnen ska samarbeta kring stationerna och hjälpa varandra. Vi bjuder in barn från alla avdelningar eftersom vi tror att blandningen av åldrar är bra och det utvecklar sampelet ytterligare. Förhoppningen är de ska lära känna andra barn lite bättre och att det även kommer att speglas i leken på gården.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: