Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet ht 2020

Skapad 2020-10-26 14:02 i Förskolan Tärnan Östhammar
Förskola
BARNS INTEGRITET PÅ FÖRSKOLAN

Innehåll

NULÄGE

Barngruppen består av 7 barn, i åldrarna 2-5 år (1 flicka och 6 pojkar).

 

MÅL OCH SYFTE

Tydliggöra barnens rättigheter och skyldigheter gentemot sig själv och andra.

Stärka barnen i att få säga nej och respektera andras nej.

Hjälpa de barn som behöver stöd i att hävda sin integritet.

 

METOD

Vi är uppmärksammar de situationer som förekommer i den dagliga verksamheten att tydliggöra vikten av att bli respekterad för sina åsikter och önskemål, som tex att bestämma om toalettdörren ska vara stängd eller öppen.

Vi ger stöd till de barn som behöver hjälp i situationer där ett nej inte blir accepterat av andra vilket innebär att vuxna behöver vara lyhörda och närvarande.

Vi ser till att det blir balans i barnens val i deras fria aktiviteter så att alla har en kompis att vara med. Barnen får turas om att gå till tex  lekhallen eller få pysselstund två i taget.

Vi använder kompisböckerna och Polyglutt med jämna mellanrum för att kunna diskutera med barnen aktuella händelser som är situationsbundna.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: