Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2020-10-26 14:08 i Sternöskolan Karlshamn
I detta arbetsområde kommer du bland annat att få lära dig om när tidsperioden för vikingatiden var, varför vikingarna kallas vikingar, hur de levde, bodde och vilken tro de hade.
Grundskola 4 Bild Historia Religionskunskap Svenska
Människorna som levde här i Norden för ca 1000 år sedan kallades för vikingar. Vikingarna var bönder, jägare och fiskare. Vikingarna var också handelsmän som gav sig ut på långa resor - vikingatåg.

Innehåll

 

Syfte


När vi arbetar med vikingatiden kommer vi att ta reda på hur man bodde och hur man levde, vilka spår människor från den tiden har lämnat, varför samt hur vikingarna kom att resa bort från Norden väldigt ofta och länge - ut i Europa och till Medelhavet. Det finns också många andra frågor som man kan ställa sig om denna period: Var alla ute och härjade och rövade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn? I vilka länder fanns det vikingar? Vad talade man för språk?

Eleverna ska utveckla sina förmågor att kunna resonera kring orsak och konsekvens, förändringar, samband, likheter och skillnader, källor, tolkningar och begrepp.

Arbetet kommer att vara ämnesövergripande i historia, religion, svenska och bild.

 

Konkretisering

Du ska kunna:

 • Tidslinje
 • Hur vikingarna levde i vardagen.
 • Hur samhället var uppbyggt under vikingatiden. Vem hade mest resp. minst makt.
 • Vikingafärder och handel
 • Berätta om tre olika vikingabåtarna (skeppen), vad de hette och användes till. 
 • Religionen Vad deras religion kallades och berätta om Oden, Tor och Freja.
 • Runskrift
 • Olika spår av vikingatiden i dagens samhälle i naturen, i vår almanacka och platser.

 

 

Hur ska vi arbeta?

I arbetsområdet om vikingar kommer vi bl a att:

 • läsa och söka information i faktatexter, enskilt och i par.   
 • se på filmer
 • lyssna på skönlitterär högläsning av boken "Drakskeppet" av Maj Bylock
 • arbeta med ord och begrepp som har med vikingatid och historia att göra
 • skapa egna texter.
 • arbeta ämnesövergripande i historia, religion, svenska, sva och bild.

 

Bedömning

Arbetsområdet kommer bedömas genom aktivt deltagande under lektionerna, inlämning av arbetsmaterial samt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re Sv Bl
Vikingatiden åk 4

Samhället
Hur de bodde och levde
Eleven kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord redogöra för hur vikingarna bodde och levde. Du vet vad Sveriges första stad hette.
Eleven kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna bodde och levde. Du vet vad Sveriges första stad hette och var den ungefär låg.
Religion
Asatron
Eleven känner till asatron och vad dera gudar kallas.
Eleven känner till asatron, någon gud och deras betydelse.
Eleven känner till asatron, tre av gudarna och deras betydelse. Eleven vet vem som fick uppdraget att omvända nordborna till kristna.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Eleven kan med viss hjälp redogöra för vikingarna, handelsresor och plundringar.
Eleven kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Eleven kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Spår från vikingatiden
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka och namn på platser.
Vikingabåtar
Du kan ge exempel en båt/skepp och vad den/det användes till.
Du kan ge exempel på flera båtar och skepp och vad ett användes till.
Du kan ge exempel flera båtar/skepp och vad dessa användes till.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: