Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsidan/Magneten - "Måltidsplanering" (Näckrosen)

Skapad 2020-10-26 14:10 i Solsidans förskola Ludvika
Solsidan/Magneten tankar kring förhållningssätt vid måltider
Förskola
"Utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." Lpfö18

Innehåll

 

 

Var är vi?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)

På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetet och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så att alla barn får en likvärdig utbildning.

 • Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila
 • ·       Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.
 • ·       Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 
 • ·       Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

 

Vart ska vi?

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (Lpfö18. s.9-10)

Alla som ingår i arbetslaget ska arbeta efter att varje barn får möjlighet att utveckla:

Självständighet: Få tid och utrymme att prova själv (dela maten, hälla upp i glas, etc.)
Ansvar: Duka av sin egen disk och respektera att alla får matro.
Ordförråd/begrepp: Benämna föremål på bordet, prepositioner, mängd m.m
Samarbeta: Hjälpa en kompis genom att visa hur man gör eller att skicka saker.

·  


Hur gör vi på Näckrosen?

 • Delar alltid barnen vid så många bord som vi är pedagoger - vid alla måltider för att skapa matro och talutrymme.
 • Uppmuntrar barnen till att smaka - de är modiga när de vågar.
 • Barnen får skala, dela och hälla själva - får hjälp och stöttning om de tycker det är för svårt.
 • Tränar på att äta med kniv och gaffel.
 • Pratar om och uppmuntrar till ett bra borsskick t.ex äta med bestick, tugga med stängd mun,  inte rapa med flit - så att alla barn får en bra matstund
 • Får duka av och skrapa sin tallrik själv efter maten.
 • Aldrig tävling vid bordet - vem som äter mest eller fortast.
 • Pratar om att vi behöver olika mycket mat och äter olika saker - uppmuntrar barnen att känna efter vad just de behöver.
 • Inleder måltiden med "matprat" - vilken mat vi får idag och vad vi har för saker på bordet. - Tecken och bilder som stöd vid behov.
 • Har ett bra samtalsklimat  -  pedagogen fördelar talutrymmet så alla barn får komma till tals.
 • Låter barnen återberätta för sina kompisar vad de gjort på fm
 • Fångar upp och uppmuntrar till ett fortsatt samtal utifrån barnens initiativ eller från det vi gjort gemensamt på förmiddagen

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: