👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal och språkutveckling 20/21

Skapad 2020-10-26 14:16 i Ingareds förskola Alingsås
Förskola
Vårt fokusområde är språkutveckling. Vi jobbar med boksamtal och kapprumsbibliotek

Innehåll

 

 

.

Verksamhetsplanering för Lunden 2020/2021

 

Fokusområde: Språkutveckling och boksamtal

 

Syfte:

 

Vårt fokus på Lunden 20/21 är språkutveckling. Vi vill kombinera barnens intresse och nyfikenhet för böcker och sagor med våra olika målområden för förskolan. Detta för att på så sätt stärka barnens verbala språk, kommunicera och skapa utmanande samtal och samspela, samt utveckla fantasin att leka med ord och begrepp. Därför har vi valt att utveckla barns språk med böcker och boksamtal. Vi kommer även att ha ett kapprumsbibliotek som erbjuder läsning i hemmet tillsammans med vårdnadshavarna.

 

Läroplansmål:

 

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö 18.

 

Mål:

 

Vi strävar efter att varje barn på Lunden:

 

-får möjlighet att utvecklat sitt språk utifrån sin förmåga.

-möts av en stimulerande och utmanande miljö.

-möjlighet att uppleva olika sätt att uttrycka sig på.

-får ett nyanserat och utökat ordförråd

-att få vara i ett mindre sammanhang någon gång under dagen.

 

 

 

Metod:

 • Vi kommer att utgå från att arbeta i  mindre grupper, för att säkerställa att alla barn kommer till sin rätt och blir bekräftad.

 • I våra boksamtal kommer vi att utgå från "Grundfrågorna från Aidan Chambers boksamtalsmodell": 1-Jag undrar, var det något du gillade i boken ? 2-Jag undrar, var det något du inte gillade i boken? 3-Var det något du tyckte var konstigt? 4-Har du varit med om något av det som hände?

 • Vi kommer att ha ett kapprumsbibliotek, som gör hemmet mer delaktig i barnens språkutveckling. Att föräldrarna förstår vikten av att läsa tillsammans med sitt barn.
 • Vi använder Unikum för att ge föräldrarna en insyn i vårt arbete med språkutveckling och förklarar hur vi arbetar och hur vi ser på barnens lärande. det som inte syns praktiskt och kommer barnen till nytta senare i livet.
 • I samråd med skolan kommer vi använda Praxis-alfabetet ( ett annat sätt att få lära sig våra bokstäver, genom att visualisera ljudet för bokstaven=koppling mellan bokstavens utseende och ljud med stöd av en bild som iscensätter ljudet)
 • Bokpåse - en påse som barnen får ta med sig hem för att ta med sig sin favoritbok till Lunden och "redovisa" för sin lärgruppVem är ansvarig

Alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för att dokumentera fortlöpande, med observationer, foton, barns alster och film, vi kommer att använda oss av Unikum som plattform.

 

 

När ska arbetet analyseras och utvärderas:

På vårt arbetslagsmöte ska vi kontinuerligt reflektera och dokumentera hur arbetet går och hur vi går vidare med planeringen, utifrån barns intresse, tankar och frågor.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18