👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kropp och hälsa

Skapad 2020-10-26 14:25 i 066111 Förskolan Hagelstavägen 24 Stockholm Bromma
Förskola
Kropp och hälsa är vår förskolas övergripande projekt. Det kommer att arbetas med enskilt men också vara integrerat i vårt naturprojekt.

Innehåll

På Gullvivan arbetar vi med ämnet kropp och hälsa genom att dels ha två rörelsepass i veckan där vi använder oss av olika rörelseprogram och egna sånger och rörelseutmaningar. Vi använder också oss av vår utemiljö där barnen kan möta andra utmaningar än inomhus i terräng med klättring, balansgång och rörelselek.
Vi kommer också att arbeta med avslappning, känslor, kost och att benämna kroppsdelar. Prata om hur kroppen mår av rörelse, vila och olika kost.

Syfte

-utveckla sin kropps och rumsuppfattning

-välbefinnande genom rörelse och avslappning

-utveckla kunskaper om kost och hälsa

-ökad förståelse för olika känslor

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18