Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påklädning /utgång

Skapad 2020-10-26 14:30 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi stöttar och utmanar barnen att bli självständiga vid påklädningen.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Var är vi?

Vi upplever utgången som en stressig situation, många barn behöver hjälp med påklädningen.

De visar med kroppsspråk eller med ord att de inte kan själva.

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att de blir självständiga, att de klarar av att klä sig själva. Att de vet vad de ska ha på sig utefter väder.

Språkutvecklande. Motoriskt utveckling. Samarbetsförmåga. Öva turtagning.

 

 

  


Hur gör vi?

Ha 3-4 barn åt gången  i hallen vid utgång, för att kunna stötta och vägleda.

Använda oss av bildstöd.

Ansvarig pedagog i hallen dokumenterar med hjälp av väggdokumentation.

Vi dokumenterar 1. Språkutveckling 2. Samarbete 3. Turtagning 4. Motoriskt.

 

 

 

Hur blev det?

Vi har sett med hjälp av väggdokumentationen att barnen kan klä på sig själva. En del behöver mer hjälp än andra.

De frågar varandra om de ska hjälpa till med vantarna t.ex.


Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: