👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik Timotej ht-20

Skapad 2020-10-26 14:36 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi jobbar med Skolverkets Läslyftet ”att arbeta språkutvecklande med naturvetenskapliga ord och begrepp”. Utifrån den och tillsammans med barnen kommer vi att experimentera och reflektera kring olika naturvetenskapliga fenomen i vår vardag.

Innehåll

Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill öka barnens intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik.


Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Grodan kommer att presentera sin kompis Råttan. Råttan behöver hjälp med att lösa olika problem. Råttan behöver nånstans att bo under vintern, han behöver bla hjälp med att bygga ett hus.
Vi kommer att experimentera och att ta till vara på naturens tillgångar. 

För att alla barn ska kunna tala och reflektera om sina tankar i lugn och ro ska vi dela oss i mindre grupper, detta arbetssätt ger oss pedagoger möjlighet att lyssna på alla barn samt att jobba med samma begrepp på olika sätt i olika moment och nivåer. 

Vi kommer även att använda sagor (både vanliga och digitala böcker) för att knyta till vår fokusområde.

”Berättelse är en bra sätt att introducera ett nytt område inom naturvetenskap för barnen, och det ger dem också möjligheter att fantasierna och leka runt något fenomen” (I.Elfstöm,B.Nilsson,L.Sterner, C. Wehner-Godee. Barn och naturvetenskap, 2014)

 Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete 

Vi planerar våra aktiviteter utifrån barnens tidigare erfarenheter och intressen.
Med hjälp av olika experiment och upplevelser kommer vi att synliggöra och reflektera över de olika fenomenen som vi möter i vardagen.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i olika utbildning situationer och aktiviteter.

 

Hur gick det?

 

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi såg att alla barnen på ett eller annat sätt har visat intresse på aktiviteterna som vi arbetat med under detta fokusområde. 

Läslyftet har gett oss pedagoger bättre, tydligare och nya verktyg att tänka och planera kring naturkunskap.

Det som fungerade bäst var att dela barngruppen, tre grupper efter ålder. Då kunde vi vinkla aktiviteterna för att passa barnens intressenivå. Även i de mindre grupperna var det lättare för varje barn fick ta större plats för att reflektera, experimentera och diskutera under tiden med sina kompisar och oss pedagoger. 
Vi har utnyttjat både våra inne- och utemiljöer beroende på vilken miljö som ger oss mer möjligheter och utrymme för våra aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18