👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt arbetssätt

Skapad 2020-10-26 14:59 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Kemi
Denna period har ni planerat er egen pH-labb och skrivit en labbrapport

Matriser

Ke
Vetenskapligt arbetssätt - labb + labbrapport

Planering

Här bedöms din förmåga att planera en laboration utifrån en frågeställning. Det bedöms även i vilken grad du tänker på vilka felkällor som kan finnas.
Saknas underlag
Insats krävs
E
C
A
Material och materiel
Beskriver endast en liten del av det materiel som behövs.
Beskriver i stort vilket materiel som behövs.
Beskriver materiel och har med en del mängder för ämnen som behövs.
Beskriver vilket materiel med tydliga mängder för alla ämnen som behövs
Utförande
Har bara påbörjat en planering.
Bidrar till en planering som det går att arbeta utifrån.
Gör en planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta utifrån.
Gör en planering så att det går att arbeta systematiskt utifrån dess beskrivning.
Hypotes
Ingen hypotes.
Har en hypotes utifrån frågeställningen.
Har en hypotes utifrån frågeställning med motivering.
Formulerar en hypotes som förklaras utifrån frågeställningen och använder sig då av tidigare kunskaper och erfarenheter.

Genomförande

Här bedöms din förmåga att genomföra en underökning. Man tittar på hur du använder materiel och att du kan arbeta utifrån en planering. Det är även viktigt att du visar att du tänker på säkerheten då du arbetar.
Saknas underlag
Insats krävs
E
C
A
Utrustning och säkerhet
Använder utrustningen på ett felaktigt och ibland riskfyllt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomförande
Genomför endast någon del av undersökningen.
Genomför undersökningen utifrån planering med viss hjälp.
Genomför undersökningen självständigt utifrån planering.
Genomför undersökningen på ett strukturerat, noggrant och effektivt sätt utifrån planering.

Redovisning och analys

Här bedöms din förmåga att redovisa ditt resultat och koppla det till frågeställningen som du undersökte. Man tittar också på din förmåga att analysera resultatet och ge förslag på hur man kan göra undersökningen ännu mer pålitlig. Här kan du även visa att du kan komma på egna frågeställningar att undersöka utifrån det resultat du fått.
Saknas underlag
Insats krävs
E
C
A
Redovisa resultat
Redovisar bara någon del av undersökningen.
Redovisar resultatet av sin undersökning i form av enkel dokumentation.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör utvecklade dokumentationer.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör välutvecklade dokumentationer.
Slutsats
Drar ingen slutsats eller ett enkelt försök utan försök till förklaring.
Drar enkla slutsatser utifrån sin undersökning med någon koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Drar slutsatser utifrån sin undersökning och kopplar detta till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Felkälla /Utvärdering/ förbättring
Inget förslag på felkälla eller resonemang om rimlighet. Ger inget exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Har något förslag på felkälla med enkla resonemang om resultatens rimlighet. Ger något exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Har förslag på fler felkällor, samt har ett utvecklat resonemang om resultatens rimlighet. Ger något godtagbart förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förklarar varför.
Beskriver hur felkällor kan minimeras samt har välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet. Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras samt för välutvecklade resonemang kring detta.
Nya frågeställningar
Ger något förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka i samband med detta.
Ger förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka kring ämnet samt motiverar denna på ett relevant sätt.