Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söra46 En insändare

Skapad 2020-10-26 15:01 i Söraskolan Österåker
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska du träna på att skriva en argumenterande text om en lag som du tycker bör ändras, inskaffas eller avskaffas. Du ska också hålla ett tal där du argumenterar för din åsikt.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras. 
 • Hur man använder språket för att påverka någon.
 • Hur man skriver en övertygande insändare.
 • Hur man framför en muntlig argumentation.

Så här ska vi arbeta:

 • Utifrån det du har lärt dig om lagar och regler på so-lektionerna ska du fundera på om det finns en lag som du tycker för inskaffas, avskaffas eller ändras. 
  Tänk på att det ska vara en lag och inte en regel.
 • Du kommer att få skriftlig feedback på din text och möjlighet att bearbeta den.
 • Du kommer att träna på att hålla ett tal där du argumenterar för din åsikt. 
  Du får flera lektioner på dig att skriva ner stödord och förbereda ditt tal.

Så här får du visa:

 • Genom att skriva och bearbeta en argumenterande text.
 • Genom att hålla ett tal för en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: