Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftligt berättande år 5 Solskiftesskolan ht20

Skapad 2020-10-26 15:08 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under sju veckor arbetar vi med skriftligt berättande i kapitelform där du kommer få skriva om och beskriva dig själv på olika sätt. Det hela kommer så småningom bli ett häfte att minnas.

Innehåll

 

Varför ska du skriva?

Här ligger fokus på att formulera dig och kommunicera i skrift där du anpassar språket till en viss texttyp så att den som läser förstår hur du tänker. 

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • -Skriva en berättande text med röd tråd, indelad i olika kapitel utifrån en given instruktion
 • -Använda skiljetecken, stavnings- och skrivregler
 • -Använda korrekt meningsbyggnad och tempus
 • -Ge kamratrespons utifrån en given struktur
 • -Bearbeta den egna texten med hjälp av kamratrespons
 • -Presentera eget material för en grupp

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Ett av veckans längre arbetspass, onsdagar i första hand, kommer du att få ägna åt ditt skrivande. Vi kommer tillsammans titta på olika exempeltexter som du med fördel kan använda som inspiration till ditt eget skrivande. Vi kommer också arbeta med olika grammatiska moment parallellt.

En bit in i arbetet kommer du att få ge och ta del av kamratrespons.

Vecka 45 gör vi en avstämning i hur arbetet fortlöpt och vecka 47 är det tänkt att vi avrundar arbetet. Som avslutning kommer du få presentera valfri del av ditt arbete muntligt.

I Classroom hittar du den detaljerade planeringen och där lämnar du också in ditt arbete.

 

Vad bedöms?

Din skriftliga förmåga bedöms kontinuerligt i samband med lektionerna samt i arbetet som helhet. Din förmåga att ge och ta emot respons bedöms också i samband med dessa aktiviteter. Avslutningsvis bedöms din förmåga att presentera ett innehåll muntligt i samband med presentationen.

Uppgifter

 • Det här är jag

 • Det här är jag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text årskurs 5

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Jag följer inte instruktionen. Jag skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande berättande text.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som fungerar relativt väl som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som fungerar väl som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Innehåll
Jag gör med hjälp av lärare enkla beskrivningar och räknar upp händelser.
Jag skriver så att den som läser förstår det mesta av vad jag menar. Jag gör enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Jag beskriver miljön och personerna kortfattat. Jag räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Jag skriver så att den som läser förstår vad jag menar. Innehållet är relativt tydligt. Jag beskriver miljön, personerna och/eller händelserna med några detaljer och använder mig ibland av t ex liknelser eller metaforer för att skapa en tydligare förståelse hos läsaren.
Jag skriver med ett mycket tydligt innehåll. Jag har välutvecklande beskrivningar av miljön, personerna och händelserna och jag använder mig av många olika sätt för att göra detta.
Struktur
Jag behöver få hjälp med att göra ändringar i texten så att den blir tydligare och mer sammanhängande.
Jag har en i huvudsak fungerande struktur. Min text har några delar som jag behöver förbättra så att läsaren förstår. Jag har en röd tråd som jag håller mig till för det mesta.
Jag har en relativt väl fungerande struktur men en röd tråd. Min text är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Jag använder enkla sambandsord t ex och, men.
Jag har en väl fungerande struktur och följer en tydlig röd tråd. Min text är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Jag använder mig av många olika sambandsord för att variera.
Språk
Jag behöver hjälp med vilken verbform jag ska använda. Jag behöver hjälp med grundläggande regler för vilken ordning orden ska användas och jag upprepar mina ord.
Jag skriver med viss språklig variation och använder olika ord och längd på meningar vid ett par tillfällen. Jag blandar verbformer ibland.
Jag skriver med språklig variation, använder många olika ord och har olika längd på mina meningar som ofta är korrekta. Jag använder oftast verben i korrekt form.
Jag skriver med god språklig variation. De ord och uttryck jag väljer är passande och höjer textens kvalitet. Jag skriver korrekt, både vad gäller meningsbyggnad och tempus.
Skrivregler
Jag är osäker när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Jag kan de grundläggande reglerna för stavning och jag använder skiljetecken med viss säkerhet. Jag använder stor/liten bokstav korrekt många gånger. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Jag kan de grundläggande regler för stavning och jag använder oftast korrekt skiljetecken och stor och liten bokstav. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Jag använder korrekt stavning, har rätt skiljetecken och använder stor och liten bokstav korrekt. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Jag är på väg mot nivå 1.
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: