Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2020-10-26 15:13 i Torpskolan Lerum
Andra världskriget (1939-1945) omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. På den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA. Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia.
Grundskola 9 Historia
Andra världskriget (1939-1945) omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. På den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA.

Innehåll

Förmågor som vi kommer att träna på:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Film, genomgångar, övningar och eget arbete

 

Bedömning:

Ni kommer genomföra en skriftlig inlämning.  I arbetet kommer följande bedömas utifrån kunskapskraven:

- Hur mycket faktakunskaper du visar om andra världskriget och förintelsen. 

- Hur väl du resonerar om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och förintelsen, exempelvis att du kan sätta samman flera bidragande orsaker till ett resonemang i flera led.

- Hur väl du beskriver beskriver samband av konsekvenser som vi kan se av andra världskriget idag.

- Hur väl du använder relevanta historiska begrepp i din text, exempelvis mellankrigstiden, axelmakterna, blixtkrig.

- Hur väl du resonerar om dina källors trovärdighet - kan du göra en källkritisk granskning utifrån flera olika kriterier (tendens, beroende, tid och äkthet)

 

 

Veckoplanering

Vecka 45. Ingen torsdagslektion pga np

- Källkritik. Begrepp som du ska lära dig: Kvarleva, berättande källa, tendens, tid, äkthet, beroende, primärkälla/förstahandskälla och sekundär/andrahandskälla. 

- Mellankrigstiden: Uppgift: Vem blev nazist? 

 

Vecka 46. Ingen onsdagslektion pga np

- Forts. Uppgift: vem blev nazist

- Orsaker till andra världskriget

 

Vecka 47

- Händelseförlopp och konsekvenser

 

Vecka 48

- Uppstart: Analys av andra världskriget

- Eget arbete

 

Vecka 49

- Eget arbete

 

Vecka 50

- Inlämning onsdag 9/12 

- Film

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använd historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: