👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-26 15:29 i 133291 Förskolan Tullstugan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen                                                                                             Projektbeskrivning

Utifrån det vi hittills gjort utifrån vår planering så visar barnen mycket intresse för att måla. De utforskar gärna med både händer och mun och antar gladeligen utmaningen att använda de verktyg som vi presenterar.

VAD: (Innehåll)

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?

-      Barnen ska få möjlighet att utveckla och lära sig om olika material och verktyg inom skapande och utforskande.

 • Vad är det ni och barnen är nyfikna på? 

-      Vi och barnen är nyfikna på färg, form och vatten och olika sätt att utforska det på.

 • Vad säger styrdokumenten?

-      Lpfö säger att barnen ska få möjlighet att använda och utforska olika material och verktyg. Att barnen ska känna glädje i att lära sig nya saker.

 • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? 

-      Vi behöver tänka utifrån ett yngrebarnsperspektiv och lägga nivån på ett sätt där de tycker att det är roligt och spännande.

 

VARFÖR (Syfte)

 • Varför – Vad är syftet?

-      Syftet är att barnen under sin första tid på förskolan ska få utforska färg på olika sätt men även få erfara andra aktiviteter som är planerade utifrån barnens intresse och sommarminnen.

 • Hur kommer det sig att vi valt detta fokus? 

-      I och med att de flesta barnen är nya i förskolans värld så vill vi erbjuda roliga aktiviteter och ge dem nya erfarenheter inom skapande och gemenskap.

 • Vilka förväntningar har vi?

-      Vi har inga förväntningar utan vill istället att barnen ska ha roligt och känna sig trygga på förskolan.

 

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Hur - Ska barnens pedagogiska dag/vecka organiseras? Innehållet (planerad och spontan undervisning, egen lek, ute och inne...)

-      På onsdagar har vi projektdag och vi fokuserar på ett barn per vecka där vi introducerar en planerad aktivitet utifrån ett barns sommarminne.

 • Hur ska den pedagogiska lärmiljön berika barnens utforskande? 

-      Vår pedagogiska miljö erbjuder allt från bygg och konstruktion, till fantasilek och samspel.

 • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur introducerar vi nytt material?

-      För tillfället så introducerar vi inte nytt material då vi anser att barnen under sin första tid på förskolan utmanas tillräckligt med det som finns tillgängligt på avdelningen. Barnen stoppar mycket i munnen så att ta in naturmaterial känns inte aktuellt.

 • Hur organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Aktiviteter lämpliga för storgrupp (exempelvis vid pedagogernas reflektion)

-      Vi delar upp barnen i små grupper när vi går in och gör våra aktiviteter så att barnen får en lugn miljö att arbeta och utforska i. Under samling så samlas vi i storgrupp där barnen synliggörs inför varandra och vi skapar en gemenskap.

 • Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor, barn och vårdnadshavare.

-      Vi dokumenterar under aktivitetens gång genom att fotografera samt att skriva när om ett barn säger någonting.

 • Vilka förkunskaper finns hos oss själva, behöver vi läsa på och skaffa oss egen ämnesfördjupning?

 

 

 

VEM?

 • Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta?

-      Alla barn som lämnat in sommarminnen får en egen vecka där deras bild presenteras, och alla barn i gruppen får delta i aktiviteten om de vill.

 • Vem/vilka dokumenterar?

-      Pedagogen som utför aktiviteten.

 • Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Välkomnandet!

-      Arbetslaget, framförallt förskollärare.

 

Nu är det tid att formulera en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

 • På vilket sätt utgår projektet från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?

-      Projektet utgår från det som barnen gör på deras sommarbilder och syftet med varje aktivitet är att fånga något som de tycker är roligt.

 • Vilket förändrat kunnande/lärande tror vi att barnen kommer att erövra?

-      Vi tror och hoppas att barnen kommer att få ett förändrat kunnande inom skapande, hur man målar med olika verktyg, hur färg känns och smakar samt öka deras sociala kompetens genom att känna samhörighet i gruppen.

 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? På vilka sätt kan vi samla mer fakta? (fråga, titta, läsa, känna, prova, besöka...)

-      Vi sätter upp barnens skapelser på väggen så att vårdnadshavare kan se samt bilder som togs under görandet.

 • Hur och när involverar vi familjerna?

-       Vi publicerar kontinuerligt lärloggar där föräldrarna kan gå in och titta, samt informerar vid hämtning.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18